Thứ Ba, 16 Tháng Tư, 2019 00:00
Thứ năm Tuần Thánh C ( Ga 13, 1-15 )

Ngài muốn nói lên tình yêu của ngài. Buổi chiều Tiệc Ly, bằng tất cả những phương tiện mình có, Chúa Giêsu đã cố gắng nói cho các tông đồ biết ngài yêu thương họ đến đâu, và như thế nào.

Thánh Phaolô nhắc lại cho chúng ta, ngài cầm lấy bánh, cầm lấy rượu và trao cho các ông mà nói: “ Bánh này, chính là Thân thể Thầy sẽ bị nộp vì các con. Rượu này… chén rượu này… rượu này là máu Thầy, đổ ra vì các con; tất cả cho các con. Thầy trao ban cho các con, để ký kết một giao ước mới. Thầy đặt Mình Máu Thánh của Thầy trong tay các con, để các con có thể ký kết giao ước với Thiên Chúa, để các con trở thành đồng minh của Thiên Chúa, để các con trở thành bạn hữu và con cái của ngài.”

Khi trao ban cho các môn đệ bánh là Thân thể ngài, và rượu là Máu thánh ngài như thế, chính là Đức Kitô trao nộp cho các ông trọn vẹn con người của ngài. Ngài đã làm điều đó một cách triệt để, đến độ để cho người ta ăn uống. Ngài tự hiến, ngài trao ban sự sống của ngài cho các môn đệ để các ông sống bằng sự sống của ngài. Ngày nay, ngài tiếp tục tự hiến để đến lượt chúng ta, chúng ta sống bằng sự sống của ngài.

Sứ điệp của thánh Gioan. Trong Phúc Âm của mình, tông đồ Gioan không nói đến bánh, cũng không nói đến rượu, nhưng ngài kể lại một cử chỉ được Chúa Giêsu thực hiện vào buổi chiều Tiệc Ly: Rửa chân cho các tông đồ. Sứ điệp tự căn bản cũng chỉ là một; chỉ có cách diễn tả thì khác nhau.

Vào thời Chúa Giêsu, cử chỉ rửa chân là một cử chỉ quen thuộc. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã thực hiện nó một cách bất ngờ và gây ngạc nhiên: bất ngờ và ngạc nhiên đến nỗi các tông đồ cảm thấy bị chướng. Chúng ta biết phản ứng của Phêrô: “ Thưa Thầy, Lạy Chúa, Thầy muốn rửa chân cho con sao !. Không thể nào được ! Điều đó không bình thường ! Không được làm điều đó !”

Một tình yêu phục vụ. Bình thường, Chúa Giêsu để cho người khác rửa chân. Ở đây, ngài đã làm ngược lại: ngài rửa chân cho các ông. Như thế ngài muốn làm cho các ông hiểu biết tình yêu của ngài đi đến đâu. Ngài muốn làm cho các ông hiểu biết rằng, ngài yêu thương các ông đến độ đi đến việc phục vụ các ông hết mình.

Cử chỉ gây ngạc nhiên, cử chỉ làm xúc động. Bởi vì chúng ta khó lòng mà hình dung ra rằng, một ai đó có thể yêu thương đến như thế, có thể tự hạ mình đến như thế để yêu mến, có thể tự hiến đến như thế để yêu mến. Nhưng đó chính là điều Chúa Giêsu đã làm. Ngài đã yêu thương chúng ta bằng cách trở nên người đầy tớ của chúng ta.

Đó là một mẫu gương. Một khi các tông đồ hiểu được cử chỉ của Chúa Giêsu có ý nghĩa gì, một khi các ông đã hiểu rằng, cử chỉ của ngài là sự diễn tả của một tình yêu không mức độ, một tình yêu thần thiêng, các ông đã ngỡ ngàng. Đó chính là điều mà phản ứng thứ hai của Phêrô diễn tả: “ Vậy thì, lạy Chúa, chẳng những chân, nhưng cũng xin rửa cả tay và đầu nữa !” Điều đó có nghĩa là: Vâng, con chấp nhận được yêu mến như Thầy muốn, được yêu mến đến độ nhìn thấy Thầy trao ban sự sống của Thầy cho con, đến độ nhìn thấy Thầy trở nên đầy tớ của con.

Tất cả có thể dừng lại ở đó; thế nhưng, tất cả không dừng lại ở đó. Thực vậy, Chúa Giêsu kết thúc khi nói với các ông: “ Đó là một mẫu gương mà Thầy muốn trao ban cho các con để chính các con cũng làm như Thầy đã làm cho các con.”

Thánh Gioan không nói cho chúng ta biết phản ứng của các tông đồ như thế nào. Ngay tức khắc, chắc chắn các ông đã không hiểu tất cả sự sâu xa và tầm ảnh hưởng lớn lao của những lời này. Chúa Giêsu không những xin các ông thán phục, mà còn hành động giống như ngài. Ngài xin các ông không những để cho ngài yêu mến, nhưng các ông cũng phải yêu mến như ngài. Cũng với một sự triệt để như thế, một sự tuyệt đối như thế.

Và đó là sứ điệp trung tâm của Thứ Năm Tuần Thánh ! Chúng ta được yêu mến bởi một Thiên Chúa tự trở thành đầy tớ của chúng ta. Chúng ta được mời gọi yêu mến như chính ngài. Yêu mến như ngài, cũng một cách sâu sắc như ngài.

Chúng ta đừng nói rằng, Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta quá mức. Theo một nghĩa nào đó, thì quả thật ngài đòi hỏi quá mức. Tốt hơn hết, chúng ta hãy nhìn xem vẽ đẹp của lý tưởng được đề nghị cho chúng ta, lý tưởng mà chúng ta được mời gọi hướng về mỗi ngày, cho đến ngày sau hết của chúng ta.

Lý tưởng, không chỉ là để cho Đức Kitô yêu mến, không chỉ là yêu mến Đức Kitô như ngài đã yêu mến chúng ta, mà còn là chúng ta hãy yêu thương nhau như chính ngài đã yêu thương chúng ta. Chúng ta đừng ngưng nghỉ yêu mến. Chúng ta hãy đi đến cùng của tình yêu, như chính Chúa Giêsu đã yêu mến chúng ta.

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG CHÂU ĐỐC
120 Lê Lợi - Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.650.331 - 0913.708.201
Email: trungtamhanhhuongchaudoc@gmail.com      Website: trungtamhanhhuongchaudoc.com