Thứ Tư, 12 Tháng Sáu, 2019 00:00
Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi C ( Ga 16, 12-15 )

Nếu chúng ta tin rằng, Thiên Chúa hiện diện, thì không thể thờ ơ để biết ngài là ai. Nếu chúng ta nói là yêu mến ngài, chúng ta không thể miễn cho mình việc luôn luôn tìm hiểu biết ngài nhiều hơn. Khi yêu ai, người ta thích khám phá con người mình yêu. Đó là điều thường tình trong đời sống xã hội. Và cũng là điều bình thường trong mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Thế nhưng, làm thế nào để biết Thiên Chúa ?- Làm thế nào phân định những đường nét trên gương mặt ngài ?-

Cách làm tốt nhất là thăm dò Kinh Thánh; chính Kinh Thánh nói với chúng ta về Thiên Chúa. Không có Kinh Thánh, chúng ta không biết gì nhiều về Thiên Chúa. Cố gắng lý luận, chắc chắn chúng ta chỉ đi đến chỗ xem ngài là nguồn gốc vũ trụ, sáng tạo mọi loài. Điều đó không có gì là khoa học. Nếu chúng ta có thể chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa một cách khoa học, thì sẽ không có nhiều người vô thần trên trái đất.

Với Kinh Thánh lại là chuyện khác. Kinh Thánh là Lời Chúa. Trong Kinh Thánh, chính Thiên Chúa nói về chính mình với chúng ta, ngài tự bày tỏ mình ra để chúng ta biết ngài là ai. Thế nhưng, chúng ta đừng nghĩ rằng, sau khi thăm dò Kinh Thánh, mọi sự sẽ rõ ràng trong suốt như pha lê. Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa nói điều gì đó về ngài; nhưng ngài không nói hết tất cả. Mặc dù ngài nói, ngài vẫn là Đấng không thể dò thấu, vô cùng, khó diễn tả. Tuy nhiên, điều chúng ta có thể khám phá không phải là thờ ơ, dửng dưng, không ích lợi. Điều mà Kinh Thánh nói với chúng ta về Thiên Chúa là một sự phong phú mênh mông để thưởng thức và thăm dò, cho đến cuối đời chúng ta.

Về Thiên Chúa Cha. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, Thiên Chúa là Cha. Phúc Âm thánh Gioan cho biết, vào lúc Chúa Giêsu qua khỏi thế gian này về cùng Chúa Cha ( 16,12 ), và chính Chúa Giêsu cũng khẳng định điều đó. Chẳng hạn, khi ngài nói, đừng gọi ai ở trái đất là Cha, bởi vì anh em chỉ có một Cha, ngài ngự trên trời.

Gọi Thiên là Cha, điều đó có nghĩa là, ngài là gốc, là nguồn, là nguyên lý sự sống. Và như thế cũng là khẳng định ngài là tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu, bởi vì ngài là Cha.

Các nhà thần học cũng nói rằng, Thiên Chúa yêu thương như một người mẹ. Họ có lý. Thực ra, Thiên Chúa không có giới tính. Những từ ngữ của chúng ta quá hạn hẹp để nói chính xác Thiên Chúa như thế nào. Cha, hay Mẹ đều là những từ ngữ giống như những cửa sổ chiếu giải cho chúng ta một vệt sáng về căn tính của Thiên Chúa.

Về Chúa Con. Trong Thiên Chúa, có Chúa Con. Chúng ta biết ngài nhiều hơn, bởi vì ngài mặc lấy xác phàm ở giữa chúng ta và các sách Tân Ươc nói rất nhiều về ngài. Ngài được goị là Đấng Cứu Thế, Đấng Thiên Chúa rất yêu mến, Ngôi Lời Thiên Chúa. Ngài là Chúa Giêsu, nghĩa là Đấng Cứu chuộc. Ngài cũng được gọi là Đức Kitô, nghĩa là Đấng được Thiên Chúa xức dầu thánh để thực hiện chương trình của Thiên Chúa. Tân Ước gọi ngài bằng rất nhiều tên gọi khác, nhằm diễn tả tất cả sự phong phú về con người của ngài. Trong số đó, có danh xưng là Chúa, nghĩa là ngài đã chiến thắng sự chết, ngài đã phục sinh. Ngài dẫn đưa chúng ta vào vương quốc tình yêu của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu là Đấng bày tỏ tình yêu này. Khi khám phá tình yêu của Đức Kitô đối với chúng ta, chúng ta khám phá ra tình yêu nào Thiên Chúa đã mang đến cho chúng ta.

Sau cùng là Chúa Thánh Thần. Trong Thiên Chúa, cũng có Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa là Cha, là Con và cũng là Chúa Thánh Thần. Là ngôi thứ ba, ngài cũng đồng bản tính và quyền năng như hai ngôi cực trọng ấy. Gọi ngài là ngôi thứ ba, bởi vì ngài được trao ban cho chúng ta, khi Đức Kitô trở về với Cha ngài. Chúa Giêsu đã hứa, khi ngài ra đi, ngài sẽ sai Thánh Thần Chúa đến. Như thế, Chúa Cha sai Chúa Con, Chúa Con sai Chúa Thánh Thần.

Theo thánh Gioan, Thánh Thần được Đức Kitô gởi đến là Thần Chân Lý. Thánh Thần nói sự thật, bởi vì ngài nói nhân danh Thiên Chúa và Đức Kitô, và Thánh Thần dẫn đến chân lý toàn vẹn. Điều đó có nghĩa là, những lời của Chúa Giêsu, cũng như những biến cố ngài trải qua vì chúng ta, đều như những nguồn suối mà chúng ta có thể đến uống mà không bao giờ cạn kiệt. Chân lý toàn vẹn, chỉ ở trong Vương quốc của Thiên Chúa, mới được tỏ hiện ra cho chúng ta.

Thánh Thần dẫn đưa đến chân lý cũng là Thánh Thần trải rộng tình yêu của Thiên Chúa trong tâm hồn chúng ta. Không thể nào đón nhận tình yêu của Thiên Chúa mà không có Chúa Thánh Thần can thiệp. Không thể nào yêu mến Thiên Chúa mà không có Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta có khả năng thực hiện. Chính nhờ Chúa Thánh Thần thúc đẩy mà chúng ta có thể kêu lên cùng Thiên Chúa và gọi ngài là Cha. Và không có Chúa Thánh Thần thì không ai trong chúng ta có thể nói: Chúa Giêsu là Chúa được.

Như vậy, có Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chỉ có một Thiên Chúa, nhưng là ba ngôi. Đó là một mạc khải cần phải thăm dò. Thăm dò mãi mãi. Thăm dò để đến gần với Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Điều đó quan trọng nhất. Thiên Chúa nói với chúng ta ngài là ai, để chúng ta trở thành những người thân thiết của ngài.

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG CHÂU ĐỐC
120 Lê Lợi - Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.650.331 - 0913.708.201
Email: trungtamhanhhuongchaudoc@gmail.com      Website: trungtamhanhhuongchaudoc.com