Thứ Tư, 23 Tháng Mười Hai, 2020 00:00
Lễ Thánh Gia Thất B ( Lc 2, 22-40 ) năm 2020

Mừng lễ Thánh Gia Thất, Tin Mừng lại trình bày cho chúng ta hình ảnh của ông lão Simeon và bà Anna, vào lúc mà Đức Maria và thánh Giuse đưa Hài nhi Giêsu đến Đến Thờ dâng hiến, theo như Luật dạy. Điều đó có ý nghĩa gì cho chúng ta ?-

Trước hết, là ông Simeon. Là một người công chính và kính sợ Thiên Chúa, ông Simeon hằng tha thiết mong đợi Đấng Cứu Thế, vẫn được gọi là Đấng Thiên Sai, từ trời xuống để giải thoát Dân Chúa. Ngày hôm đó, ông nhìn thấy một đôi vợ chồng giản dị đưa Hài Nhi bé bỏng đến Đền Thờ, mà chỉ có thể dâng lên Thiên Chúa hai con chim bồ câu. Thế nhưng, bồng ẵm đứa bé trên tay, ông chúc tụng Thiên Chúa, vì chính mắt ông đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa, là ánh sáng chiếu soi muôn dân và là vinh quang của Israel Dân Chúa ; ông nói lên cho tất cả những người hiện diện, điều mà tất cả chúng ta sẽ phải nói khi chúng ta nghĩ đến Chúa Giêsu: mắt con nhìn thấy Đấng Thiên Sai, ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Theo nguyên nghĩa, từ ngữ Đấng Thiên Sai có nghĩa là « Được Xức Dầu », dành cho tiên tri, tư tế và vua, trong Dân Do Thái. Chỉ sau khi Phục Sinh mà tước hiệu Đấng Thiên Sai, được tinh luyện khỏi tất cả ý nghĩa chính trị và được mở rộng hết sức, trở thành tên mà qua đó, những người kitô hữu tôn kính Chúa Giêsu như là Đấng Cứu Độ của tất cả mọi người, và là Con Thiên Chúa: Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Chúa Giêsu Đấng Cứu Độ.

Cả cuộc đời ông Simeon chỉ mong ước, khao khát được gặp Chúa. Đây là một khát vọng rất lớn, và hôm nay thì ông đã được toại nguyện. Ong sung sướng đến mức không còn tha thiết gi với cuộc sống trên đời. Lý do là bởi vì ông đã được nhìn thấy Đấng Cứu Thế, và biết rằng, thời đại Cứu Thế đã đến.

Thứ đến là bà Anna. Sau ông lão simeon, thì chính là bà tiên tri Anna. Bà Anna là kiểu mẫu của những vị thánh nữ góa bụa của tất cả mọi thời đại: thủ tiết lâu năm trong chay tịnh và cầu nguyện, bà không rời khỏi Đền thờ. Cũng ngày hôm đó, được Thánh Thần báo cho biết, bà đến đúng lúc, gặp được Hài Nhi, liền cất lên lời ca ngợi: Hài nhi mà Đức Maria và Giuse đến dâng hiến là Đấng mà Dân Israel đang mong đợi !

Bà đã nói tiên tri về Hài Nhi bằng ý nghĩa của ba tên gọi liên quan đến bà: Anna có nghĩa là Ơn huệ. Bà là con của ông Phanuel; Phanuel có nghĩa là Thiên Chúa là ánh sáng. Và thuộc chi họ Ase; Ase là tên gọi có nghĩa là hạnh phúc. Bà nhắc lại tất cả những điều đó cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel: Hài nhi Giêsu này là Đấng Giải thoát, là ơn huệ của Thiên Chúa, là ánh sáng và niềm vui của ngài.

Tin Mừng nói thêm: Đức Maria và thánh Giuse đều kinh ngạc về những điều đã nói về Hài Nhi Giêsu. Và, khi đã chu toàn Lề Luật dạy, hai vị đã trở về Nagiaret, xứ Galile. Còn Hài Nhi Giêsu lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng ngài.

Lễ Thánh Gia Thất hôm nay muốn trao gởi chúng ta mấy sứ điệp sau đây:

Thứ nhất, việc hiến dâng Hài Nhi Giêsu trong Đền Thờ xác nhận, Con Thiên Chúa xuống thế làm người, để thực hiện công cuộc cứu độ, vừa là Thiên Chúa, vừa là con người. Trong cuộc sống trần gian, ngài có một người Mẹ và một người Cha hợp pháp. Ngài có một gia đình để sinh ra, lớn lên và trưởng thành, trong ý định của Thiên Chúa. Vì thế, Gia đình cũng chính là hạnh phúc của mỗi người chúng ta trong chương trình tình yêu của Thiên Chúa. Hãy biết trân trọng, gìn giữ, bảo vệ và xây dựng hạnh phúc cao quý này.

Thứ đến, Hài Nhi Giêsu lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng ngài. Trong mái ấm gia đình Nagiaret, Hài Nhi Giêsu đã được chăm sóc, hướng dẫn, học hỏi về mọi mặt, để chuẩn bị cho Đời Sống Công Khai sau này. Những kinh nghiệm sống trong gia đình, trong đời sống xã hội, tôn giáo, với những người thân và những giao tiếp với bà con chòm xóm láng giềng, với những giờ cầu nguyện, học hỏi Kinh Thánh, trong các Hội Đường…tất cả sẽ là những vốn liếng kiến thức và đạo đức cần thiết, để Con Thiên Chúa làm Người thực hiện trọn vẹn chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Thiết tưởng đó cũng là ơn gọi, là sứ mạng, là vinh dự và trách nhiệm của những bậc làm Cha, làm Mẹ đối với con cái, trong việc chăm sóc và giúp đỡ con cái lớn lên và trưởng thành về Thể dục, Đức Dục và Trí dục, để xứng đáng trở thành con cái Chúa.

Đồng thời, Lề Luật của Thiên Chúa là Lề Luật Thánh. Đức Maria và thánh Giuse đã đưa Hài Nhi Giêsu lên Giêrusalem để hiến dâng cho Thiên Chúa, theo Luật dạy. Thánh ý Thiên Chúa được thể hiện trong những Lề Luật được trao ban. Tuân giữ những Lề Luật này là thực hiện thánh ý của Thiên Chúa, là con đường chắc chắn nhất để đi đến hạnh phúc đích thực. Thánh Gia Thất đã chu toàn tất cả những điều được truyền dạy, đã vâng theo thánh ý Chúa. Đó là mẫu gương sáng ngời cho mỗi người chúng ta, trong gia đình, trong cuộc sống đời sống của người Con của Chúa, trong việc tuân giữ càc giới răn, nhất là Giới Luật Yêu Thương của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Ngoài ra, sau khi đáp lời xin vâng, chấp thuận lời mời gọi và đề nghị của Thiên Chúa, là làm Mẹ Đấng Thiên Sai, Đức Maria thực sự chưa hiểu hết thánh ý của Thiên Chúa, chưa biết chương trình của Thiên Chúa sẽ được thực hiện như thế nào, và Hài nhi Giêsu sẽ làm gì để cứu độ Dân Chúa.

Thánh Giuse cũng vậy. Sau những suy nghĩ, đắn đo, do dự về những gì xảy đến cho chính mình và cho Đức Maria, thánh Giuse đã được thiên thần báo mộng cho biết việc phải làm. Ngài cũng đã vâng theo thánh ý, và tin cậy, phó thác. Tuy nhiên, ngài cũng không hiểu gì cho lắm ý định của Thiên Chúa về Hài Nhi Giêsu, về Đức Maria mà ngài được trao phó.

Vì thế, sự xuất hiện của ông lão Simêon và bà Anna, hai vị tiên tri sau cùng này của Cựu Ước, với những lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, đã trực tiếp xác nhận Đấng Cứu Thế đã đến, để giới thiệu con đường phải đi, để củng cố niềm tin, làm tăng thêm lòng yêu mến, cậy trông, để mời gọi Đức Maria và thánh Giuse hãy tín thác hoàn toàn vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa nhân từ, cho dù có những thử thách, nghi nan, hoang mang, khó khăn, bối rối…

Đối với chúng ta cũng vậy. Chúa cũng gởi đến với chúng ta những sứ điệp, những hướng dẫn, dưới nhiều hình thức khác nhau, như: Lời Chúa trong Kinh Thánh, những lời giảng huấn của Giáo Hội, khi cầu nguyện, qua các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, các sự kiện, biến cố xảy ra trong cuộc sống, và qua những con người mà chúng ta gặp gỡ hằng ngày. Chúng ta hãy ý thức, nhạy bén, đón nhận, để luôn vững tin vào Thiên Chúa Cứu Độ, vào lòng thương xót và ơn tha thứ của ngài dành cho chúng ta, cho gia đình chúng ta.

Xin Thánh Gia Thất luôn tháp tùng, che chở, gìn giữ, bảo vệ, và hướng dẫn, giúp đỡ chúng ta trên con đường về hưởng hạnh phúc sung mãn trong Vương Quốc vinh quang của Chúa.

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG CHÂU ĐỐC
120 Lê Lợi - Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.650.331 - 0913.708.201
Email: trungtamhanhhuongchaudoc@gmail.com      Website: trungtamhanhhuongchaudoc.com