ĐGM Bùi Tuần
 • CHÚA PHỤC SINH ĐÃ ĐẾN VỚI TÔI - GB. Bùi Tuần

  CHÚA PHỤC SINH ĐÃ ĐẾN VỚI TÔI - GB. Bùi Tuần

  Một niềm vui tôi định giấu, nhưng Chúa dạy tôi là nên nói ra, đó là sự kiện Chúa phục sinh đến với tôi. Ngài không hiện hình. Nhưng tôi nhận ra Ngài. Tôi như nhìn thấy Ngài, chạm tới Ngài, nghe tiếng Ngài.
  Danh Mục: ĐGM Bùi Tuần

 • TÔI SỐNG TUẦN THÁNH VỚI MỘT THOÁNG GẶP GỠ ĐỨC CỐ HỒNG Y PHANXICÔ NGUYỄN VĂN THUẬN - GB. Bùi Tuần

  TÔI SỐNG TUẦN THÁNH VỚI MỘT THOÁNG GẶP GỠ ĐỨC CỐ HỒNG Y PHANXICÔ NGUYỄN VĂN THUẬN - GB. Bùi Tuần

  Mấy ngày nay, nhất là đêm rồi, tôi nhớ về người bạn rất thân của tôi, Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, một cách đặc biệt. Giữa ngài với tôi, có nhiều chuyện để nhớ lắm. Nhưng có một lời ngài nói với tôi đã lâu lắm rồi, mà nay chợt như sống lại, để an ủi tôi, vì tôi đang rất cần.
  Danh Mục: ĐGM Bùi Tuần

 • THÁNH GIUSE CON NGƯỜI ĐÓN NHẬN - GB. Bùi Tuần

  THÁNH GIUSE CON NGƯỜI ĐÓN NHẬN - GB. Bùi Tuần

  Tôi tưởng tôi đã biết đủ về thánh Giuse. Tưởng như thế là lầm. Suốt mấy ngày qua, Chúa dạy tôi thêm về thánh Giuse. Chúa cho tôi nhớ lại đoạn Phúc âm thánh Mátthêu về truyền tin cho thánh Giuse. Trong đoạn này có một từ được nhấn mạnh về ơn gọi của thánh Giuse, từ đó là đón nhận.
  Danh Mục: ĐGM Bùi Tuần

 • TÔI ĐƯỢC CHÚA THƯƠNG BAN CHO NHỮNG TẤM LÒNG - GB. Bùi Tuần

  TÔI ĐƯỢC CHÚA THƯƠNG BAN CHO NHỮNG TẤM LÒNG - GB. Bùi Tuần

  Đã từ rất lâu rồi, Chúa thường gửi cho tôi những tấm lòng. Nhất là lúc này, Chúa đang tới tấp gửi đến cho tôi những tấm lòng. Những tấm lòng, đó là tên gọi thân thương tôi dành cho một loại người có sức mạnh lạ thường kéo tôi đến tình yêu của Chúa.
  Danh Mục: ĐGM Bùi Tuần

 • TÔI ĐƯỢC CHÚA AN ỦI - GB. Bùi Tuần

  TÔI ĐƯỢC CHÚA AN ỦI - GB. Bùi Tuần

  Để cảm tạ Chúa và như một lời trối, tôi đã nói về sự: Tôi được Chúa thanh luyện, Tôi được Chúa yêu thương. Hôm nay, tôi xin nói thêm: Tôi được Chúa an ủi. Chúa đã an ủi tôi trong suốt cuộc đời dài 92 năm. An ủi được Chúa thực hiện bằng nhiều cách.

  Danh Mục: ĐGM Bùi Tuần

 • TÔI ĐƯỢC CHÚA YÊU THƯƠNG - GB. Bùi Tuần

  TÔI ĐƯỢC CHÚA YÊU THƯƠNG - GB. Bùi Tuần

  Trước khi rời khỏi cõi đời này, để về với Chúa, tôi xin được nói lên một điều về tôi. Một điều đơn giản, một điều căn bản, một điều tóm gọn đời tôi. Điều đó là: Tôi được Chúa yêu thương.
  Danh Mục: ĐGM Bùi Tuần

 • CHÚA THANH LUYỆN TÔI - GB. Bùi Tuần

  CHÚA THANH LUYỆN TÔI - GB. Bùi Tuần

  Tôi là kẻ tội lỗi, rất yếu đuối, mọn hèn. Xin hết lòng tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thanh luyện tôi, và đang thanh luyện tôi. Chúa thanh luyện tôi, như người cha thanh luyện đứa con bé mọn yếu đuối. Thanh luyện bằng nhiều cách rất thân thương...
  Danh Mục: ĐGM Bùi Tuần

 • TÂM SỰ CỦA MỘT GIÁM MỤC HƯU - GB. Bùi Tuần

  TÂM SỰ CỦA MỘT GIÁM MỤC HƯU - GB. Bùi Tuần

  Tôi là giám mục hưu đã 20 năm. Trong suốt 20 năm qua, tôi không hề cảm thấy mình được hoàn toàn nghỉ. Luôn luôn tôi vẫn cảm nhận được Chúa Giêsu hiện diện trong tôi. Hiện diện của Chúa trong tôi thực là huyền nhiệm nhưng thực là rõ.

  Danh Mục: ĐGM Bùi Tuần

 • MỘT CHÚT SUY NGHĨ VỀ ƠN GỌI CỦA THÁNH GIUSE - GB. Bùi Tuần

  MỘT CHÚT SUY NGHĨ VỀ ƠN GỌI CỦA THÁNH GIUSE - GB. Bùi Tuần

  Thế giới đang đi vào một tình hình rất nguy hiểm. Đâu là con đường cứu độ? Hội thánh đang rơi vào những khủng hoảng trầm trọng. Đâu là con đường cứu độ? Thưa: Con đường cứu độ đã được Thiên Chúa giới thiệu cho thánh Giuse, và thánh Giuse đã đón nhận con đường đó.
  Danh Mục: ĐGM Bùi Tuần

 • CHÚT TÂM TÌNH TRƯỚC ĐỨC MẸ Ở ĐÀI ĐỨC MẸ TÂN HIỆP - GB. Bùi Tuần

  CHÚT TÂM TÌNH TRƯỚC ĐỨC MẸ Ở ĐÀI ĐỨC MẸ TÂN HIỆP - GB. Bùi Tuần

  Đã từ rất lâu cho đến bây giờ, tôi vẫn gắn bó với Đức Mẹ ở giáo xứ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp. Khi còn khỏe, tôi hay đi đến cầu nguyện ở tận nơi. Khi đau yếu, tôi vẫn cầu nguyện từ xa.
  Danh Mục: ĐGM Bùi Tuần

 • SỨ ĐIỆP QUAN TRỌNG TỪ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC LÀ KHIÊM NHƯỜNG - GB. Bùi Tuần

  SỨ ĐIỆP QUAN TRỌNG TỪ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC LÀ KHIÊM NHƯỜNG - GB. Bùi Tuần

  Lourdes là một thành phố nhỏ thuộc dãy núi Pyrénées của Pháp. Nay trở thành nơi hành hương nổi tiếng, do sự kiện Đức Mẹ đã hiện ra ở đó. Kẻ được Đức Mẹ chọn để hiện ra là cô Bernadette. Sự kiện bắt đầu xảy ra từ ngày thứ năm 11-02-1858.
  Danh Mục: ĐGM Bùi Tuần

 • NHỚ VỀ NGƯỜI CHA YÊU DẤU ĐỨC THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II - GB. Bùi Tuần

  NHỚ VỀ NGƯỜI CHA YÊU DẤU ĐỨC THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II - GB. Bùi Tuần

  Càng già yếu, tôi càng nhớ về quá khứ. Quá khứ mà tôi nhớ nhiều nhất là những con người đã đào tạo tôi. Những con người đã đào tạo tôi là một số đông không kể xiết. Hầu hết thuộc số đông đó đã chết rồi. Nhưng tất cả đều vẫn sống trong tôi.
  Danh Mục: ĐGM Bùi Tuần

 • TÂM SỰ CUỐI ĐỜI VỀ HẠT LÚA - GB. Bùi Tuần

  TÂM SỰ CUỐI ĐỜI VỀ HẠT LÚA - GB. Bùi Tuần

  Chúa Giêsu, buổi tối thứ năm sau bữa tiệc ly, đã vào vườn Cây Dầu với vài môn đệ thân tín để cầu nguyện. Một lúc không ngờ, Chúa Giêsu đã tâm sự trong đau đớn: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được”
  Danh Mục: ĐGM Bùi Tuần

 • CẢM THƯƠNG LÀ CON ĐƯỜNG CỨU ĐỘ - GB. Bùi Tuần

  CẢM THƯƠNG LÀ CON ĐƯỜNG CỨU ĐỘ - GB. Bùi Tuần

  Tôi rất đau khổ, cả phần xác lẫn phần hồn. Đau khổ nào cũng khủng khiếp, gây nên cô đơn sâu thẳm. Trong mọi đau khổ, tôi không ngừng cầu xin Chúa thương đỡ nâng tôi. “Xin thương đỡ nâng con suốt cuộc đời”. Bài hát đó của Dao Kim thường âm ỷ trong tôi.
  Danh Mục: ĐGM Bùi Tuần

 • NHÌN SANG NĂM MỚI - GB. Bùi Tuần

  NHÌN SANG NĂM MỚI - GB. Bùi Tuần

  Năm mới, tình hình sẽ mới, sẽ có những ánh sáng mới, và cũng có những bóng tối mới. Nhìn viễn cảnh đó, tôi rất lo cho những người có tránh nhiệm dẫn dắt người khác.
  Danh Mục: ĐGM Bùi Tuần

 • CẦU MONG THOÁT KHỎI SUY THOÁI ĐẠO ĐỨC - GB. Bùi Tuần

  CẦU MONG THOÁT KHỎI SUY THOÁI ĐẠO ĐỨC - GB. Bùi Tuần

  Cuối năm cũ và đầu năm mới là dịp hồi tâm, với mục đích bỏ cái xấu để có cái tốt. Hồi tâm của tôi là lui vào thinh lặng, đặt mình trước thánh nhan Chúa, và xét mình.
  Danh Mục: ĐGM Bùi Tuần

 • NĂM MỚI, CẦU MONG: ĐƯỢC NÊN NGƯỜI BÉ MỌN - GB. Bùi Tuần

  NĂM MỚI, CẦU MONG: ĐƯỢC NÊN NGƯỜI BÉ MỌN - GB. Bùi Tuần

  Nghĩ tới năm mới, tôi mong cho tôi được hạnh phúc mới. Tôi cũng cầu xin Chúa như vậy. Người bé mọn nói ở đây phải hiểu theo ý Chúa. Chúa phán: “Anh em chớ mừng vì quỉ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời”
  Danh Mục: ĐGM Bùi Tuần

 • TÂM TÌNH NGÀY NOEL 2018 - GB. Bùi Tuần

  TÂM TÌNH NGÀY NOEL 2018 - GB. Bùi Tuần

  Tôi rất đau đớn về phần xác, do nhiều thứ bệnh và do tuổi già sức yếu. Tôi rất đau đớn về phần hồn, do nhiều tội lỗi và do nhiều tính mê tật xấu. Những đau đớn đó được tôi cảm nghiệm như một gánh nặng, làm tôi buồn phiền, chán nản.
  Danh Mục: ĐGM Bùi Tuần

 • QUÀ NOEL LÀ ƠN BÌNH AN CHÚA BAN CHO NGƯỜI THIỆN TÂM

  QUÀ NOEL LÀ ƠN BÌNH AN CHÚA BAN CHO NGƯỜI THIỆN TÂM

  Mỗi dịp mừng Noel, tôi đều cầu Chúa nhiều điều cho những người thân yêu, cho Hội thánh, cho quê hương.
  Danh Mục: ĐGM Bùi Tuần

 • GẶP GỠ CHÚA GIÁNG SINH - GB. Bùi Tuần

  GẶP GỠ CHÚA GIÁNG SINH - GB. Bùi Tuần

  Chiều Chúa nhật mùa vọng mới rồi, 02-12-2018, đài Truyền hình Việt Nam có truyền đi hình ảnh một cây thông đặc biệt, mới được dựng lên, tại thủ đô nước Brasil để đón mừng lễ Noel sắp tới. Cây thông đón mừng lễ Noel bao giờ cũng chăng đèn sáng, với nhiều ngôi sao, và lời chúc bình an. Tại Việt Nam, những cây thông như thế cũng đang được dựng lên, tại nhiều nơi công và tư, với nhiều khổ lớn nhỏ.
  Danh Mục: ĐGM Bùi Tuần

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG CHÂU ĐỐC
120 Lê Lợi - Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.650.331 - 0913.708.201
Email: trungtamhanhhuongchaudoc@gmail.com      Website: trungtamhanhhuongchaudoc.com