Thứ Sáu, 13 Tháng Mười Một, 2020 00:00
Chúa nhật XXXIII Quanh năm A ( Mt 25, 14-30 ) năm 2020

Nếu biết được một nén bạc trị giá bằng tiền lương của sáu ngàn ngày công lao động, thì chúng ta mới có thể nhận ra hình ảnh một ông chủ rất quảng đại, và hoàn toàn tín nhiệm các đầy tớ của mình. Một số tiền kếch sù được trao ban, cần phải làm sinh lợi, trong khi ông chủ đi vắng. Hình ảnh này vừa khai mở thêm sự hiểu biết về Thiên Chúa nhân lành, vừa giúp điều chỉnh cách sống đạo đích thực của người kitô hữu.

Thực vậy, những nén bạc là những tài năng, những đức tính, những giá trị hiện có nơi mỗi con người. Kẻ nhiều, người ít. Không ai giống ai. Đó có thể là trình độ trí thức, khả năng sức khỏe, tài khéo khôn ngoan, sự thông cảm, hiểu biết… Thế nhưng, quan trọng hơn vẫn là những ơn huệ của Chúa Thánh Thần, như: đức tin, đức cậy, đức mến…

Cần phải làm sinh lợi những ơn lành của Chúa đang khi chờ đợi ngài lại đến. Chờ đợi Đức Kitô không có nghĩa là ngủ mê. Cũng không phải là trốn lánh thế gian và các công việc xã hội. Dĩ nhiên, người ta có thể xông xáo hoạt động mà không cần chờ đợi gì ở bên kia cái chết. Dĩ nhiên, con người có thể chỉ bằng lòng với việc sắp xếp xã hội hiện tại cho có trật tự hơn, đẹp đẽ hơn mà thôi. Nhưng đối với người tín hữu, thì việc làm có hiệu quả mang một giá trị cao quý đặc biệt. Đó là dấu chỉ của lòng yêu mến biết ơn, và là điều kiện để vào hưởng hạnh phúc với Chúa.

Tuy nhiên, Thiên Chúa không nhấn mạnh về kết quả hành động cho bằng việc làm của con người. Hai nén, hay năm nén, sau cùng cũng như nhau. Bởi vì cả hai người đều được mời vào hưởng sự vui mừng của chủ, không có một sự phân biệt nào. Điều quan trọng là, hãy chứng tỏ mình là người biết làm sinh lợi, có hiệu quả. Thánh ý của Thiên Chúa là, cuộc sống của chúng ta mang lại nhiều hoa trái. Qua đó, giống hình ảnh Chúa, chúng ta trở thành những người tạo dựng. Thiên Chúa vui mừng vì chúng ta đã làm sinh lợi, và nhờ đó, chúng ta được chia sẻ niềm vui của ngài.

Nên nhớ rằng, làm trổ sinh hoa trái những gì được trao ban chỉ là một khía cạnh của hành trình về với Chúa. Làm sinh lợi là cách thế chờ đợi. Việc làm của chúng ta sau cùng chính là nhắm đến cuộc gặp gỡ quyết định, dứt khoát với Đấng yêu mến chúng ta. Từ đó, giá trị việc làm của chúng ta được biến đổi hoàn toàn: lập gia đình, nuôi nấng con cái, làm ăn sinh sống, thăng tiến hoàn cảnh sống v.v. tất cả sẽ mất đi tính cách tạm thời, để trở thành một con đường, dẫn tới giai đoạn cuối cùng là vào hưởng niềm vui của Thiên Chúa. Như thế, trong cuộc hội ngộ với Thiên Chúa, tất cả cuộc sống hiện tại sẽ trở thành cuộc sống vĩnh cửu. Nói khác đi, cuộc sống vĩnh cửu đã bắt đầu qua tất cả các hoạt động thường ngày của chúng ta, nếu được thực hiện trong tình yêu.

Còn tên đầy tớ thứ ba. Có phải là quá nhút nhát ?- Hay là tại lười biếng ?- Thực ra, khi chôn vùi nén bạc, anh ta tin là, mình đang làm việc với một ông chủ hà khắc, bần tiện, và bóc lột. Anh ta từ chối không chấp nhận Thiên Chúa là tình yêu, rất quảng đại và hoàn toàn tín nhiệm anh ta. Anh ta xét đoán Thiên Chúa và lên án Thiên Chúa. Người làm sao, chiêm bao làm vậy. Vì thế, anh ta chỉ có thể gặp được ông chủ theo như anh ta “ tưởng tượng ”. Anh ta đã tìm cách hành động để đối phó với ông chủ của anh. Và anh ta phải lãnh lấy hậu quả tai hại do thái độ sai lạc của chính mình.

Chúng ta biết rằng, Thiên Chúa yêu thương, nhân lành, và quảng đại. Ngài tôn trọng tự do của chúng ta. Ngài tin tưởng, và tín nhiệm chúng ta. Ngài trao ban những ơn lành một cách hào phóng. Ngài mong muốn mỗi người biết sử dụng đúng đắn, và làm sinh hoa kết quả tốt đẹp. Ngài chờ đợi chúng ta chung hưởng hạnh phúc với ngài trong tình yêu viên mãn.

Biết như thế, nhưng chúng ta đã đáp lại tình yêu của ngài thế nào ?- Chúng ta đã sử dụng những ơn huệ của ngài ra sao ?- Hỏi tức là đã trả lời vậy.

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG CHÂU ĐỐC
120 Lê Lợi - Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.650.331 - 0913.708.201
Email: trungtamhanhhuongchaudoc@gmail.com      Website: trungtamhanhhuongchaudoc.com