Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2019 00:00
Chúa nhật VI Phục sinh C ( Ga 14, 23-29 )

“ Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy..”

Khi nghĩ đến Thiên Chúa, khi chúng ta cố gắng tiếp xúc với ngài, lắng nghe tiếng ngài, thân thưa với ngài, cầu nguyện với ngài, chúng ta thường hình dung ngài ở ngoài chúng ta, ở trên và xa cách chúng ta.

Những cách quan niệm Thiên Chúa và Con Một của ngài như thế không phải là sai. Chúng nhấn mạnh sự khác biệt sâu sắc và cái khoảng cách ở giứa chúng ta và Thiên Chúa. Chúng ta chỉ là loài người; Thiên Chúa là thần linh. Chúng ta thì bị giới hạn; Thiên Chúa thì hoàn hảo và vô cùng. Thiên Chúa thì toàn năng, hoàn toàn khác. Ngài đã tạo dựng nên chúng ta, chúng ta là tạo vật của ngài.

Thế nhưng, còn một cách quan niệm khác nữa, cũng rất quan trọng và cũng rất thật, được Phúc Âm nhấn mạnh.

Thiên Chúa ở trong chúng ta. Không phải chúng ta đi đến với ngài, mà chính ngài đã đến với chúng ta. Hiện thân của Thiên Chúa, Đức Kitô đến trần gian, ở trong Giáo Hội, nhất là trong Bánh thánh. Chúng ta đến với ngài trong mỗi thánh lễ. Ngài không ở xa chúng ta, nhưng ở trong chúng ta. Chúa Giêsu nói:“ Nếu ai yêu mến Thầy, thì Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, chúng ta sẽ đến với người ấy, chúng ta sẽ ở nơi người ấy.”

Những lời này làm bối rối, gây kinh ngạc. Chúng trình bày một hình ảnh Thiên Chúa mà chúng ta chưa quen. Thiên Chúa ở trong chúng ta. Thiên Chúa hằng sống ở trong tâm hồn chúng ta. Thiên Chúa thân thiết với con người chúng ta. Không cần phải đi đây đi đó để gặp gỡ ngài. Chỉ cần bước vào trong tâm hồn mình và ý thức sự hiện diện của ngài.

Thế nhưng, sự hiện diện đặc biệt và thân mật này của Thiên Chúa không phải là máy móc, tự nhiên. Nó là hoa trái của tình yêu. Nó là sự sáng tạo của tình yêu.

Yêu ai, chính là được người đó lôi cuốn, hấp dẫn. Chính là được gắn bó với người đó. Chính là thấy người đó quý giá. Chính là tìm kiếm sự hiện diện của người ấy. Trở nên phong phú nhờ sự hiện diện của người ấy. Chỉ tin vào Thiên Chúa thì chưa đủ. Cần phải yêu mến ngài, nghĩa là dành cho ngài một chỗ trong đời sống chúng ta, và thực hành những lời dạy của ngài. Chúa Giêsu đã không bao giờ rao giảng một thứ tình yêu như là một tình cảm quảng đại, mơ hồ, mông lung. Ngài mời gọi đến một tình yêu được biến thành hành động, một tình yêu tìm kiếm thực hiện những phương hướng của người được yêu mến đưa ra.

Khi đến trong chúng ta, Chúa Cha và Đức Kitô chia sẻ cho chúng ta Thánh Thần và mang đến cho chúng ta bình an. Các ngài làm thế nào để cuộc đời chúng ta được linh hứng, phấn khởi, và được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần; và nhờ đó, cuộc đời chúng ta luôn được bình an, cho dù có việc gì xảy ra đi nữa.

Đó chính là hiệu quả của sự hiện diện thân thương của Thiên Chúa trong con người chúng ta. Bên ngoài có thể là tăm tối. Bên ngoài có thể là phong ba bão táp. Thế nhưng, tâm hồn chúng ta vẫn có thể bình an, bởi vì Thiên Chúa ở với chúng ta, ở trong chúng ta. Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm, chỉ ở trong bóng tối chúng ta mới sợ hãi. Nhưng, nếu có ai yêu mến chúng ta, ở bên cạnh chúng ta, thì chúng ta cảm thấy bình an.

Thiên Chúa sống trong chúng ta. Các bí tích mà chúng ta cử hành, Lời Chúa mà chúng ta công bố, lắng nghe và suy ngẫm, Bánh thánh mà chúng ta rước lấy, chỉ có mục đích là giúp chúng ta khẳng định sự hiện diện thân mật của Thiên Chúa trong con người chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta bằng sự hiện diện đó và đào sâu sự hiện diện đó ngày này qua ngày khác.

Thiên Chúa hằng sống. Vì thế khi đến với chúng ta, ngài mang đến sự sống. Sự sống đó chính là ơn huệ Chúa Thánh Thần và là ơn bình an.

Chúng ta có ý thức sự hiện diện của Thiên Chúa trong chúng ta hay không ?- Trong mỗi giây phút của cuộc sống và ở bất cứ nơi đâu. Chúng ta có cảm tạ ơn Chúa vì hồng ân cao cả này hay không ?

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG CHÂU ĐỐC
120 Lê Lợi - Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.650.331 - 0913.708.201
Email: trungtamhanhhuongchaudoc@gmail.com      Website: trungtamhanhhuongchaudoc.com