Thứ Sáu, 08 Tháng Năm, 2020 00:00
Chúa nhật V Phục Sinh A ( Ga 14 , 1-12 ) năm 2020

Đoạn Phúc Âm trên đây thường được gọi là lời giả biệt lần thứ nhất của Chúa Giêsu đối với các môn đệ.

Sống thời điểm từ biệt thường là khó khăn. Đôi khi rất tế nhị. Tốt hơn hết là nên chuẩn bị những người phải sống cái cảm nghiệm đó. Đó là điều mà Chúa Giêsu quan tâm.

Ngài nhấn mạnh trên sự kiện là việc ra đi của ngài sẽ có lợi cho những người ngài yêu mến, bởi vì ngài sẽ đi chuẩn bị một chỗ cho họ bên cạnh Thiên Chúa Cha. Thế nhưng, các môn đệ ít quan tâm về khía cạnh này. Các ông chỉ nghĩ đến việc ngài ra đi, và các ông bấn loạn sâu sắc: “ Chúng con sẽ ra sao ?- Chúng con tự xoay sở như thế nào ?- Chúng con không thể không có Thầy. Chúng con sẽ không có khả năng tiếp tục điều mà chúng con đã cùng nhau đảm nhận. Thầy đã là người hướng dẫn chúng con: chúng con sẽ không biết đi đâu nữa ! Thầy đã là vị Thầy mà chúng con phải nghĩ đến: chúng con sẽ không biết tin tưởng và tín nhiệm ai ! Thầy đã là lẽ sống của chúng con: Làm thế nào chúng con sẽ còn có thể sống được mà không có Thầy ?-“

Bấy giờ, Chúa Giêsu dùng thời giờ cắt nghĩa cho các bạn của ngài rằng, sự sợ hãi của họ không có cơ sở, bởi vì đối với các ông, mãi mãi ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Ngài quan tâm làm cho các ông hiểu rằng, sự xa cách của ngài không phải là một sự bỏ rơi, và các ông sẽ có được tất cả những gì cần thiết để tiếp tục sống sứ điệp của ngài. Các ông hãy nghĩ đến ngài, hãy nhớ lời giáo huấn của ngài, hãy luôn luôn gắn bó với ngài một cách thiêng liêng; bấy giờ, các ông sẽ thấy rằng, các ông không bị bỏ rơi.

Các môn đệ khó mà hiểu rõ những lời này. Các ông sẽ chỉ hiểu rõ một cách sâu sắc vào hôm sau ngày Chúa Giêsu sống lại, khi Chúa Thánh Thần sẽ được trao ban cho các ông một cách tràn đầy, sung mãn.

Chúa Giêsu nói: “ Thầy là Đường, là sự Thật, và là Sự Sống”. Lới khẳng định mạnh mẽ và chất chứa đầy ý nghĩa. Trong phần đông các sách Phúc âm của chúng ta, những chữ Đường, Sự Thật, và Sự Sống được viết bằng một chữ hoa: để nói rằng, Chúa Giêsu là con đường duy nhất đưa dẫn đến Chúa Cha; để chỉ rõ rằng, chỉ nơi ngài mới có sự sống sung mãn; để công bố rằng, không ai khác ngài có thể làm cho sống một cách sung mãn… vĩnh viễn.

Chúa Giêsu nói: “Thầy là Đường”. Chúng ta tin điều đó. Nếu không, thì tại sao bây giờ, chúng ta cùng hiện diện chung với nhau để cử hành bí tích Thánh Thể ?- Thế nhưng, hãy chú ý ! Nói rằng, “ Chúa Giêsu là Đường” thì dễ hơn là sống ngày này qua ngày khác mà không rời bỏ con đường mà ngài đã vạch ra cho chúng ta. Con đường này thường thường là khắc khổ và khó khăn. Con đường chật hẹp dẫn đến một cửa chật hẹp. Hãy suy nghĩ xem, Chúa Giêsu có phải là con đường của chúng ta không ?-

Chúa Giêsu nói: “ Thầy là Sự Thật, là Chân lý”. Chân lý ở đây không phải là trừu tượng. Chân lý ở đây là một ai đó. Chính khi gần gũi với Chúa Giêsu, liên kết với ngài, hiệp thông với tư tưởng của ngài, hành động như ngài đã làm, mà chúng ta dần dần đạt đến chân lý mà ngài giáo huấn, chân lý là chính ngài. Phải đi đến chỗ có thể nói rằng: “ Tôi biết rằng, kitô giáo là chân thật và nói thật, tôi xác tín rằng, Đức Kitô là chân lý, bởi vì bản thân tôi đã cảm nghiệm điều đó”. Chân lý của lời giáo huấn của Chúa Giêsu trước tiên không được chứng minh và hiện diện trong những sách vỡ. Nó được cảm nghiệm và được nhìn thấy trong cuộc sống. Thử hỏi, bản thân chúng ta có cảm nghiệm được rằng, Chúa Giêsu là chân lý và lời giáo huấn của ngài là thật hay không ?-

Chúa Giêsu nói: “ Thầy là Sự Sống”. Điều đó có nghĩa là: ngài có thể làm cho chúng ta sống, và sống dồi dào; ngài có khả năng trao ban phẩm chất, hơi thở và ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta. Ở đây cũng vậy, điều quan trọng là không được xem như là một lời khẳng định trừu tượng. Chính cái cụ thể mới quan trọng. Chúng ta hãy nhớ đến Tông đồ Phaolô. Ông đã dám xem lời giáo huấn của Chúa Giêsu là nghiêm túc. Ông đã quyết định sống hết mình với Đấng Phục Sinh đã ném ông xuống đất từ trên lưng ngựa. Ông đã sống với tình yêu, với sự đam mê. Điều đó đã dẫn đưa ông đến chỗ dám nói: “ Không phải là tôi sống nữa, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi”. ( Ga 2 ). Thử hỏi chúng ta có thể tuyên bố một câu giống như vậy không ?- Một ngày nào đó, chỉ một ngày thôi, thử hỏi chúng ta có thể lấy lại lời của thánh Phaolô áp dụng cho chính chúng ta không ?-

Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta đón nhận một cách sâu sắc trong chúng ta sứ điệp của phụng vụ hôm nay: Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Và chúng ta hãy biết cảm tạ vì thuộc về nhóm những người được lắng nghe sứ điệp này. Còn biết bao nhiêu người trên thế giớ đang đi tìm kiếm Đường, Sự Thật và Sự Sống.. và đã không tìm thấy.

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG CHÂU ĐỐC
120 Lê Lợi - Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.650.331 - 0913.708.201
Email: trungtamhanhhuongchaudoc@gmail.com      Website: trungtamhanhhuongchaudoc.com