Thứ Năm, 23 Tháng Giêng, 2020 00:00
Chúa nhật III Quanh năm A ( Mt 4, 12-17 ) - 2019

Sau khi nghe tin Gioan Tẩy Giả bị bắt, Chúa Giêsu đã lui về miền Galilêa. Đây không phải là một chi tiết không quan trọng, nhưng là một sự xác định chính yếu liên quan đến sứ mạng của ngài.

Như chúng ta đã biết, Galilêa là “ ngã tư dân ngoại”. Các dân thuộc mọi dòng giống và tôn giáo, tin tưởng và vô tín ngưỡng cùng ở đó. Chính vì tất cả thế giới này mà Chúa Giêsu đã đến. Chắc chắn, trong suốt thời gian ngài sống trên mặt đất, công việc của ngài dường như là chỉ độc quyền dành cho những người Do thái. Thế nhưng, điều đó không xóa đi một chút gì về mục tiêu tổng quát và cuối cùng của hoạt động tông đồ của ngài. Phúc Âm được dành riêng để rao giảng cho tất cả mọi người, bởi vì Đức Kitô là Đấng Cứu Thế của tất cả. Việc mở rộng rao giảng cho thế giới ngoại giáo sẽ được cụ thể hóa sau khi phục sinh. Thế nhưng, ngay từ nguyên thủy, nó đã được ghi khắc trong cuộc sống của Chúa Giêsu. Đó chính là điều mà việc trở lại Galilêa của ngài để khai mào tác vụ công khai của ngài muốn nói.

Nội dung của lời rao giảng mà ngài khai mở ở Galilêa, Chúa Giêsu sẽ lặp lại bằng một ngàn lẻ một cách cho đến cuối đời. Ngày nay Giáo Hội quả thật không có gì mới phải thêm vào; Giáo Hội chỉ phải chuyển lại, một cách thích nghi, để nó đến với con tim của tất cả mọi người, cho dù họ thuộc bất cứ nền văn hóa nào đi nữa.

Sứ điệp này có hai phần. Nó kêu gọi thứ nhất là ăn năn hoán cải, thứ hai là để đón nhận Nước Thiên Chúa. Sự khao khát đón nhận Nước Thiên Chúa và trở thành thành phần của nó đem lại ý nghĩa cho sự thống hối ăn năn; mà, sự thống hối ăn năn thì không thể không làm. Ai không chấp nhận ăn năn thống hối, không thể hy vọng bước vào trong Nước Thiên Chúa được xem như là “ rất gần.”

Tuy nhiên, Vương quốc mà Chúa Giêsu rao giảng chính xác là gì ?-

Xin thưa, nó thuộc về “ trời”. Đến từ trên cao, thiêng liêng, nó có một nguồn gốc thần thiêng. Nó hiệp thông với Thiên Chúa và kho tàng của ngài. Nó trao ban Thiên Chúa và các kho tàng của ngài. Thế nhưng, nó hiện thân trên mặt đất. Nó thành hình trong thế giới chúng ta. Mặc dù nó thuộc về “ trời”, nhưng nó hiện hữu là vì trái đất. Nó là sự hóa thân của một thực tại thần thiêng trên mặt đất. Chính ở trên mặt đất này mà chúng ta tiếp nhận nó; chúng ta trở thành thành phần của nó và chúng ta vui hưởng nó từ bây giờ.

Nên nhớ rằng, tiếp nhận “ Nước Trời” phải đi qua sự tiếp nhận Đức Kitô và sự quay về với lời giáo huấn của ngài. Bởi vì chính nơi Đức Kitô, mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta tất cả những gì cao quý nhất. Trong bản thân ngài, ngài là Nước Thiên Chúa đang   “ rất gần” chúng ta.

Như chúng ta đã nói, để tiếp nhận Nước Thiên Chúa và trở thành thành viên của nó, ăn năn thống hối là điều cần thiết. Ăn năn thống hối, chính là nóí không với một cái gì đó và nói có với cái khác. Ăn năn thống hối để tiếp nhận Nước Trời, chính là nói “ không” với bóng tối và nói “ có” với ánh sáng; là loại bỏ sự dữ và tìm kiếm điều thiện; là đẩy lùi những nếp sống của “ thế giới xấu” ( phép Rửa Tội gọi là phong tục của Satan ) và chọn lấy những nếp sống của Đức Kitô và Phúc Âm của ngài.

Bước đầu, ăn năn thống hối bao hàm một thái độ chọn lựa kiên quyết đối với Thiên Chúa và những điều thuộc về Thiên Chúa. Tiếp theo, nó phải cụ thể hóa trong suốt cuộc đời. Người ta không bao giờ chấm dứt ăn năn thống hối, bởi vì ngưới ta không bao giờ kết thúc vun trồng nơi chính mình những nếp sống của Thiên Chúa, được Đức Kitô rao giảng.

Là những kitô hữu lãnh nhận phép Rửa Tội một vài ngày sau khi sinh, chúng ta dễ có một ảo tưởng. Ảo tưởng là nghĩ rằng, chúng ta là những người ăn năn thống hối, bởi vì chúng ta là những người đã được chịu phép Rửa tội. Ào tưởng cũng chính là tin rằng, chúng ta được miễn trừ khỏi phải ăn năn thống hối mỗi ngày, bởi vỉ đã có một ngày, nước Rửa tội đã đổ trên chúng ta “ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Thế nhưng, đó chính là ảo tưởng. Xin Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi ảo tưởng đó, và cho dù tuổi tác của chúng ta có thế nào đi nữa, cho dù địa vị chúng ta có thế nào đi nữa, xin ngài ban cho chúng ta biết lắng nghe lời của Đức Kitô như là một mệnh lệnh được gởi cho chúng ta, ngay hôm nay: “ Anh em hãy ăn năn thống hối, vì Nước Trời đã gần đến.”

Bởi vì, chỉ nhờ có ăn năn thống hối, chúng ta mới được vào Nước Trời.

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG CHÂU ĐỐC
120 Lê Lợi - Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.650.331 - 0913.708.201
Email: trungtamhanhhuongchaudoc@gmail.com      Website: trungtamhanhhuongchaudoc.com