Thứ Năm, 16 Tháng Giêng, 2020 00:00
Chúa Nhật II Quanh Năm A ( Ga 1, 29-34 ) - 2019

Gioan Tẩy Giả còn đuợc gọi là Gioan Tiền Hô, nghĩa là người đi trước dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Để thực hiện sứ mạng nầy, ông đã vào sống khắc khổ trong hoang địa, làm phép rửa thống hối cho dân chúng ở sông Giođan. Một hôm, khi thấy Chúa Giêsu đến với mình, Gioan liền giới thiệu: « Đây là Con Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Ngài chính là Con Thiên Chúa ». Dân chúng tin vào lời chứng của Gioan, và đi theo Chúa Giêsu, bắt đầu từ những môn đệ thân tín của Gioan.

Gioan làm chứng cho Chúa Giêsu. Thế nhưng đâu là những yếu tố làm cho lời chứng của Gioan có giá trị ?-

Theo định nghĩa thông thường, làm chứng là xác nhận là đúng, là thật, về những biến cố, những sự việc, hay những con người mà mình đã nghe, thấy và biết rõ. Giá trị của lời chứng tùy thuộc vào uy tín bản thân của người làm chứng.

Còn trong Kinh Thánh, khái niệm nầy có những sắc thái đặc biệt hơn. Hai hình ảnh nhân chứng của Thiên Chúa tiêu biểu nhất thường được nhắc đến là các tiên tri và dân Israel. Sở dĩ các tiên tri và dân Israel đuợc xem là nhân chứng đích thực của Thiên Chúa là vì hội đủ bốn yếu tố sau đây:

Thứ nhất là được Thiên Chúa kêu gọi, tuyển chọn và sai đi để làm chứng cho Thiên Chúa.

Thứ hai là được Thiên Chúa ủy thác Lời ngài, được chia sẻ sự hiểu biết và các ý định của ngài; từ đó, ước muốn trở thành sứ giả loan báo cho muôn dân niềm tin vào Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ duy nhất.

Thứ ba là quyết tâm chuyển thông, công bố, loan báo Lời Chúa cho người khác, chứ không giữ lại làm của riêng cho chính mình.

Sau cùng, sự loan báo nầy bao hàm một sư dấn thân triệt để, một nỗ lực tòan diện để hòan thành sứ mạng được trao phó, không phải chỉ  bằng lời nói, mà còn bằng hành động, việc làm, và chính mạng sống của mình.

Điểm đặc biệt cần lưu ý là, uy tín của người làm chứng không phải do chính đương sự, mà phát xuất từ ơn gọi và sứ mạng cao quý được Thiên Chúa sai đi.

Bốn yếu tố đó đã làm nên tính cách cá biệt của chứng nhân Thiên Chúa, đã làm cho lời chứng có giá trị nhất định.

Đó cũng là những yếu tố được tìm thấy nơi Gioan Tẩy Giả trong sứ mạng loan báo, chuẩn bị và làm chứng cho Chúa Giêsu. Gioan được Thiên Chúa tuyển chọn đặc biệt. Sinh ra trong một hòan cảnh khác thường, ông được Thiên Chúa tỏ cho biết ý định của ngài và vai trò của ông trong lịch sử cứu độ. Ông tự nhận mình không phải là Đấng Cứu Thế, mà chỉ là người dọn đường cho Đấng phải đến. Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, ông loan báo, chuyển thông Tin Mừng đó cho mọi người bằng phép rửa thống hối và bằng lời kêu gọi ăn năn. Cả cuộc đời của ông, từ lúc sinh ra, lớn lên, trưởng thành cho đến khi bị Herođê cầm tù, giết chết, đã được dâng hiến trọn vẹn để chu tòan sứ mạng nhân chứng đích thực của Thiên Chúa. Ông đã thấy, đã nghe và hiểu biết. Ông đã chứng thực, xác nhận, giới thiệu Đấng Cứu Thế cho mọi người. Sau đó, ông tự rút lui, nhường chỗ cho Đấng làm phép Rửa trong Chúa Thánh Thần. Cuộc đời của ông là một bằng chứng sống động kiểu mẫu của người sứ giả Thiên Chúa. Vì thế, ông được Chúa Giêsu khen ngợi là người cao trọng nhất trong số những người được người nữ sinh ra trong trần gian nầy.

*** Là môn đệ của Chúa Giêsu, sau khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, chúng ta cũng được trao ban sứ mạng làm chứng nhân cho Chúa, loan truyền ơn cứu độ cho anh em chung quanh. Để có thể chu tòan tốt đẹp ơn gọi cao quý nầy, theo gương của Gioan Tẩy Giả, trước hết chúng ta cần phải siêng năng học hỏi, tìm hiểu về Chúa, để biết Chúa nhiều hơn, để yêu mến Chúa nhiều hơn và sống kết hợp với Chúa nhiều hơn. Đồng thời, chúng ta cũng hãy xác tín, vững tin vào Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ trần gian, nỗ lực sống Tin Mừng Tình Yêu của ngài trong cuộc sống hằng ngày; nhờ đó, có thể đưa dẫn anh em chung quanh về với ngài, chung hưởng hạnh phúc muôn đơi trong Nước ngài.

Bởi vì chính cuộc sống yêu thương bác ái của chúng ta sẽ là bằng chứng hùng hồn, đầy thuyết phục về một Thiên Chúa Tình Yêu, Tha Thứ và Cứu Độ vậy.

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG CHÂU ĐỐC
120 Lê Lợi - Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.650.331 - 0913.708.201
Email: trungtamhanhhuongchaudoc@gmail.com      Website: trungtamhanhhuongchaudoc.com