Tin Nổi Bật

  • Chúa nhật XXX B ( Mc 10, 46-52 ) năm 2021

    Việc chữa lành người mù hôm nay muốn nhắn nhủ chúng ta mấy sứ điệp sau đây: Trước hết là người mù tên là Bartimê, con ông timê. Tại sao thánh Marco cảm thấy sự cần thiết phải trao cho anh một cái tên, là điều mà các tác giả Phúc Am khác khớng làm ?


TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG CHÂU ĐỐC
120 Lê Lợi - Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.650.331 - 0913.708.201
Email: trungtamhanhhuongchaudoc@gmail.com      Website: trungtamhanhhuongchaudoc.com