Tin Nổi Bật

  • Chúa nhật II Mùa Chay B ( Mc 9,1-9 ) năm 2021

    Ngày nay, ở khắp nơi, các giáo phái xuất hiện càng ngày càng nhiều. Có những người tuyên truyền khéo ăn khéo nói, có thể làm mê hoặc ngay cả những người đã xác tín vào một niềm tin. Có những chủ thuyết mới mẻ, đưa ra những chương trình và những viễn tượng đầy hứa hẹn, những cam kết sẽ làm cho mọi người được sung sướng, hạnh phúc…


TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG CHÂU ĐỐC
120 Lê Lợi - Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.650.331 - 0913.708.201
Email: trungtamhanhhuongchaudoc@gmail.com      Website: trungtamhanhhuongchaudoc.com