Thứ Sáu, 30 Tháng Năm, 2014 00:00
Thư ngỏ Giúp xây dựng Nhà nghỉ Khách Hành Hương Châu Đốc
 
 

 

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG CHÂU ĐỐC
120 Lê Lợi - Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.650.331 - 0913.708.201
Email: trungtamhanhhuongchaudoc@gmail.com      Website: trungtamhanhhuongchaudoc.com