Thứ Năm, 15 Tháng Hai, 2018 00:00
Thánh lễ Mồng Ba Tết Mâu Tuất 2018 ( Thánh hóa công ăn việc làm )( Mt 25, 14-30 )

Trong ngày đầu năm mới, ngày thánh hóa công ăn việc làm, ngày cầu mùa, cho mưa thuận gió hòa, Giáo Hội mời gọi chúng ta lắng nghe Lời Chúa, qua dụ ngôn những nén bạc được trao ban. Để có thể hiểu rõ ý nghĩa và thánh ý Chúa, chúng ta cần lưu ý mấy điểm sau đây:

Trước hết, Chúa Giêsu trình bày dụ ngôn các nén bạc được trao ban nầy ngay trước cuộc Thương Khó của ngài. Ngài loan báo sự ra đi của ngài. Ngài sẽ vắng mặt một thời gian. Ngài gởi gắm cho các môn đệ, và cho cả chúng ta gia sản của ngài, là toàn thể tạo vật và các khả năng, các phương tiện quý giá. Một ngày nào đó, không ai biết được, ngài sẽ trở lại tính sổ với mỗi người về những gì ngài đã ủy thác phải sinh hoa kết quả là hạnh phúc Nước Trời.

Thực vậy, những nén bạc là những tài năng, những đức tính, những giá trị hiện có nơi mỗi con người. Kẻ nhiều, người ít. Không ai giống ai. Đó có thể là trình độ trí thức, khả năng sức khỏe, tài khéo khôn ngoan, sự thông cảm, hiểu biết… Thế nhưng, quan trọng hơn vẫn là những ơn huệ của Chúa Thánh Thần, như: đức tin, đức cậy, đức mến…

Thứ đến, Chúa Giêsu hoàn toàn tín nhiệm chúng ta. Ngài trao ban gia sản của ngài. Ngài giao phó đầy đủ những khả năng, những phương tiện cần thiết, để chúng ta điều hành, làm cho cuộc sống trần gian được an lành, làm cho Nước Trời trổ sinh hoa trái nơi chúng ta và anh em chung quanh chúng ta. Tuyệt nhiên, ngài không chỉ đạo, bắt phải sử dụng gia sản của ngài như thế nào. Ngài cư xử với chúng ta như những người cộng tác trưởng thành, chứ không là nô lệ. Ngài hoàn toàn tín nhiệm chúng ta.

Ngoài ra, cần phải làm sinh lợi những ơn lành của Chúa đang khi chờ đợi ngài lại đến. Tất cả chúng ta đã lãnh nhận những nén bạc, như những người đầy tớ trong dụ ngôn; Mỗi người    “ theo khả năng của mình”. Chúa biết rõ chúng ta. Chúa biết chúng ta có thể làm được gì, và ngay cả khi chúng ta chỉ nhận được có một nén mà thôi, chúng ta cũng phải biết rằng, mình được đầy đủ. Bởi vì điều đó là đủ cho chúng ta…

Làm sinh lợi những nén bạc, nghĩa là làm cho tốt đẹp hơn tạo vật đến từ Thiên Chúa, và làm toả sáng hơn tình yêu mà ngài đặt trong tâm hồn chúng ta. Đối với người tín hữu, thì việc làm có hiệu quả mang một giá trị cao quý đặc biệt. Đó là dấu chỉ của lòng yêu mến biết ơn, và là điều kiện để vào hưởng hạnh phúc với Chúa.

Điều quan trọng là, hãy chứng tỏ mình là người biết làm sinh lợi, có hiệu quả. Hai nén, hay năm nén, sau cùng cũng như nhau. Bởi vì cả hai người đều được mời vào hưởng sự vui mừng của chủ, không có một sự phân biệt nào. Thánh ý của Thiên Chúa là cuộc sống của chúng ta mang lại nhiều hoa trái. Qua đó, giống hình ảnh Chúa, chúng ta trở thành những người tạo dựng, như Thiên Chúa. Thiên Chúa vui mừng vì chúng ta đã làm sinh lợi, và nhờ đó, chúng ta được chia sẻ niềm vui vô biên, thần thiêng và vĩnh cửu của ngài.

Nên nhớ rằng, làm trổ sinh hoa trái những gì được trao ban chỉ là một khía cạnh của hành trình về với Chúa. Làm sinh lợi là cách thế chờ đợi. Việc làm của chúng ta sau cùng chính là nhắm đến cuộc gặp gỡ quyết định, dứt khoát với Đấng yêu mến chúng ta. Từ đó, giá trị việc làm của chúng ta được biến đổi hoàn toàn: lao động, công việc làm ăn, thăng tiến hoàn cảnh sống v.v. tất cả sẽ mất đi tính cách tạm thời, để trở thành một con đường, dẫn tới giai đoạn cuối cùng là vào hưởng niềm vui của Thiên Chúa. Như thế, trong cuộc hội ngộ với Thiên Chúa, tất cả cuộc sống hiện tại sẽ trở thành cuộc sống vĩnh cửu. Nói khác đi, cuộc sống vĩnh cửu đã bắt đầu qua tất cả các hoạt động và việc làm thường ngày của chúng ta ngày hôm nay, nếu được thực hiện trong tình yêu, theo thánh ý Chúa.

**Trong ngày đầu năm mới, chúng ta xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm của chúng ta. Chúng ta cầu xin cho mưa thuận gió hòa, cho có những điều kiện thuận lợi, cho mỗi người có việc làm thích hợp, đem lại nhiều hiệu quả tốt đẹp, giúp mỗi người sống xứng đáng phẩm giá con người.

Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, Chúa là Thiên Chúa toàn năng, nhưng cũng là Cha đầy tình yêu thương, luôn luôn mong muốn và ban ơn lành cho chúng ta. Tạo dựng nên chúng ta, ngài tiếp tục quan phòng, bảo vệ, che chở, gìn giữ, để mỗi người đều đạt được hạnh phúc đích thực, sung mãn và vĩnh viễn. Ngay tại cuộc sống hiện tại, và cả Nước Trời vinh phúc mai sau.

Con người, thân xác, tài khéo, trí thông minh, và những điều kiện sống cần thiết, mỗi người một vẻ, là những nén bạc được trao ban, để chúng ta sử dụng cho có hiệu quả, làm phát sinh hoa trái, bảo đảm sự sống thân xác, cho chính chúng ta và những người thân, trong cuộc sống đời thường; nhờ đó, chuẩn bị cho hạnh phúc thiên đàng.

Mặc cho tội lỗi của Tổ Tông, của cá nhân mỗi người và của thế gian xã hội, ngài vẫn tin tưởng, tín nhiệm, ủy thác cho chúng ta những ơn huệ quý báu thánh thiêng, ngài vẫn một mực mời gọi chúng ta cộng tác với ngài tiếp tục công trình sáng tạo, làm đẹp thế giới mà ngài đã tạo dựng.

Mặc cho những mãnh lực xấu xa của ma quỷ, của tội lỗi, và của sự dữ đã làm biến dạng bản tính con người và làm méo mó hình ảnh Thiên Chúa nơi con người, ngài vẫn khuyến khích chúng ta nỗ lực hết mình, theo gương của ngài, liên lỉ làm việc, để kiện toàn Nước Thiên Chúa, đem lại sự sống sung mãn, đích thực, thánh thiêng cho chính chúng ta và cho những người chung quanh chúng ta. Đó chính là ý nghĩa sâu sắc và giá trị cao quý của lao động.

Như thế, vấn đề còn lại là của chúng ta.

Chúa không làm thay cho chúng ta những gì mà chúng ta cần phải làm để sinh sống, để tồn tại, để chia sẻ và giúp đỡ những anh em bất hạnh chung quanh, để đem lại hạnh phúc cho tất cả chúng ta. Chúa biết rõ khả năng và bản lãnh của từng người, để tiếp tục hỗ trợ và nâng đỡ. Qua những vất vả, cực khổ, kể cả những khó khăn, thử thách trong kế sinh nhai, ngài giúp chúng ta hiểu rõ giá trị cao quý của lao động.

Bước vào Năm Mới, hãy yêu mến, tin tưởng, cậy trông và phó thác, đang khi nỗ lực lao động, làm việc hết minh. Phần còn lại, hãy trao lại cho Chúa. Bởi vì ngài là Thiên Chúa, và cũng là Cha của chúng ta. Ngài luôn luôn mong muốn và ban mọi ơn lành cho chúng ta.

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG CHÂU ĐỐC
120 Lê Lợi - Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.650.331 - 0913.708.201
Email: trungtamhanhhuongchaudoc@gmail.com      Website: trungtamhanhhuongchaudoc.com