Lời Chúa - Suy Niệm
 • Chúa Nhật XX Quanh Năm B ( Ga 6, 51-59 )

  Chúa Nhật XX Quanh Năm B ( Ga 6, 51-59 )

  Đức Tin và Kinh nghiệm cho chúng ta thấy, chúng ta chỉ có một cuộc sống duy nhất. Vì thế, đừng hoang phí nó. Đừng liều lĩnh đánh mất nó vì bất cứ lý do gì, chẳng hạn như ham mê công ăn việc làm, thú vui, đam mê, hay tham vọng… Chúng ta phải bảo vệ, gìn giữ, nuôi dưởng và làm cho nó triển nở toàn diện. Đó là thánh ý Thiên Chúa.
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Chúa Nhật XIX Quanh Năm B ( Ga 6, 41-45 )

  Chúa Nhật XIX Quanh Năm B ( Ga 6, 41-45 )

  Những người Do Thái đương thời kêu trách Chúa Giêsu, khi ngài nói cho họ biết, ngài là Bánh Ban Sự Sống từ trời xuống; ai muốn được sống đời đời, ai muốn được trường sinh bất tử, phải ăn và uống Mình và Máu ngài. Họ lẩm bẩm chỉ trích. Bởi vì họ biết rõ ông Giuse và bà Maria, cha mẹ ngài. Họ thấy ngài chỉ là một con người bình thường, giống như họ. Không thể nào từ trời xuống được. Ngài không thể nào có bánh ban sự sống đời đời., nói chi đến việc phải ăn và uống Thịt Máu ngài để có thể trường sinh. Vì thế, họ không tin, dèm pha, phản đối.
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Chúa nhật XVIII Quanh năm B ( Ga 6, 24-35 )

  Chúa nhật XVIII Quanh năm B ( Ga 6, 24-35 )

  Ngày hôm sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ biến bánh và cá hóa ra nhiều, đám đông dân chúng lại đi kiếm ngài. Họ muốn lại được nuôi ăn do bàn tay kỳ diệu của ngài. Thế nhưng, ý định của Chúa Giêsu không phải là làm phép lạ cho cơm bánh vật chất nuôi sống thân xác. Nếu ngài đã thực hiện một lần, chính là để chuẩn bị cho dân chúng đón nhận chân lý mà ngài rất tha thiết và là trung tâm điểm của lời giáo huấn ngài.
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Chúa Nhật XVII Năm B ( Ga 6, 1-15 )

  Chúa Nhật XVII Năm B ( Ga 6, 1-15 )

  Phép lạ biến bánh và cá hoá ra nhiều, để nuôi hơn năm ngàn người, có nhiều ý nghĩa cao sâu, cần được học hỏi và sống. Trước hết, bằng trí thông minh được Thiên Chúa trao ban, nhờ các tiến bộ khoa học và kỹ thuật, tất cả chúng ta đều phải làm cho cơm bánh hoá ra nhiều để nuôi sống anh em chúng ta trên trái đất.
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Chúa Nhật XVI Quanh Năm B ( Mc 6, 30-34 )

  Chúa Nhật XVI Quanh Năm B ( Mc 6, 30-34 )

  Người Tông đồ được Chúa sai đi rao giảng Tin Mừng Tình Yêu của Chúa, muốn làm tròn sứ mạng, cần phải để ý những điểm sau đây: Thuật lại cho Chúa Giêsu, trong kinh nguyện, về công việc tông đồ mình đã nỗ lực thực hiện. Đó là điều tự nhiên. Người tông đồ không phải là đi tuyên truyền theo ý mình, theo đường lối mình, hoặc làm lợi cho chính mình. Người tông đồ chỉ là đại diện, được Chúa Giêsu sai đi...
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Chúa nhật XV Quanh năm B ( Mc 6, 30-34 )

  Chúa nhật XV Quanh năm B ( Mc 6, 30-34 )

  Thử hỏi ai trong chúng ta không nhớ cái ngày được trao ban cho một trách nhiệm mới và đã bắt đầu thực hiện trách nhiệm đó ? Nhóm Mười Hai chắc chắn không bao giờ quên cái ngày mà, lần đầu tiên, Chúa Giêsu yêu cầu các ông ra đi loan báo Tin Mừng. Cho tới lúc bấy giờ, các ông đã tháp tùng Thầy của các ông, trong khi được đào tạo với sự tiếp xúc với ngài. Thời điểm đã đến đối với các ông để tiếp tục công việc của ngài.
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Chúa nhật XIV Quanh năm B ( Mc 6,1-6 )

  Chúa nhật XIV Quanh năm B ( Mc 6,1-6 )

  Không có gì làm cho chúng ta ngạc nhiên khi đọc đoạn Phúc Am này. Chúa Giêsu là người tại chỗ. Người ta biết rõ cha ngài, mẹ ngài, những thành viên trong gia đình của ngài. Trong suốt nhiều năm trời, người ta đã nhìn thấy ngài sống và làm việc ở giữa những người khác. Ngài là con trai của Ong Giuse, bác thợ mộc. Cho đến ngày hôm đó, không có gì đã làm cho ngài đáng chú ý. Ay thế mà, bây giờ ngài lại nói như một nhà thông thái và thực hiện những phép lạ
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Chúa nhật XIII Quanh năm B ( Mc 5, 21-43 )

  Chúa nhật XIII Quanh năm B ( Mc 5, 21-43 )

  Thiên Chúa sáng tạo sự sống; ngài tiếp tục gìn giữ sự sống, và ngài phục hồi sự sống. Công trình thánh thiện này được tiếp tục nơi Đức Giêsu Kitô. Bài đọc thứ nhất là một bản văn hết sức ấn tượng soi sáng ý nghĩa hành động của Đức Kitô trong Tin Mừng.
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Chúa nhật XII Quanh năm B ( Sinh nhật Gioan Tẩy Giả )( Lc 1, 57-66.80 )

  Chúa nhật XII Quanh năm B ( Sinh nhật Gioan Tẩy Giả )( Lc 1, 57-66.80 )

  Tên, chính là người. Tên của một người thường hàm chứa những ước vọng cao cả và rộng lớn của những người thân; thường có một ý nghĩa sâu đậm nơi bản thân người mang nó; đôi khi còn tiên báo một số phận tiền định, một ơn gọi dặc biệt được trao ban, một sứ mạng khẩn thiết cần phải chu toàn, nếu muốn đáp lại lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa. Vì thế, trước khi đặt tên cho con trẻ, người ta thường phải cân nhắc, đắn đo và trân trọng.
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Chúa nhật XI Quanh năm B ( Mc 4, 26-34 )

  Chúa nhật XI Quanh năm B ( Mc 4, 26-34 )

  Khi chúng ta sống những giờ phút khó khăn, hay khi chúng ta nhìn thấy những con người vật lộn trong những hoàn cảnh gần như là không thể chịu nổi, tự nhiên chúng ta quay về Thiên Chúa để chất vấn ngài: “ Chúa ở đâu ?- Chúa làm gì ?- Chúa không nhìn thấy chúng con đang ở trong hoàn cảnh bối rối như thế nào hay sao ?
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Chúa nhật X Quanh năm B ( Mc 3, 20-35 )

  Chúa nhật X Quanh năm B ( Mc 3, 20-35 )

  “Nếu kẻ nào nói phạm thượng đến Chúa Thánh Thần, muôn đời sẽ không bao giờ được tha.” Tội này là tội gì mà quá nặng đến nỗi không thể được tha ? Đó chính là sự từ chối chính Thiên Chúa và tình yêu thương xót của ngài. Phạm tội chống lại Chúa Thánh Thần, nghĩa là nói không với sự sống mà Thiên Chúa ban tặng, là tự giam mình trong chính mình, là không đón nhận một cách rõ ràng tất cả hành động của Thiên Chúa với chính mình, là tự tạo thành vỏ bọc chống lại sự dịu dàng của Thiên Chúa...
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Chúa nhật IX Quanh năm B ( Mc 14, 12-16.22-26 )

  Chúa nhật IX Quanh năm B ( Mc 14, 12-16.22-26 )

  Vào buổi chiều ngày hôm trước khi chịu Thương Khó, Chúa Giêsu ngồi vào bàn ăn với các môn đệ, ngài chia sẻ với các ông một bữa ăn bản chất tôn giáo, mà ý nghĩa rất phong phú. Đó là bữa ăn Vượt Qua, được cử hành mỗi năm một lần, trong tất cả các gia đình và trong tất cả các cộng đoàn thân hữu. Bữa ăn này có hai mục tiêu.
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi B ( Mt 18, 26-30 )

  Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi B ( Mt 18, 26-30 )

  Có thể nói, một cách tương tự, lễ Chúa Ba Ngôi là lễ gia đình. Gia đình của Thiên Chúa, gồm có: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cũng như tất cả mọi gia đình trần gian, gia đình Thiên Chúa cũng gồm có ba nét chính yếu sau đây...
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống B ( Ga 20, 19-23 )

  Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống B ( Ga 20, 19-23 )

  Lễ Hiện Xuống, ngày lễ của ơn huệ Thánh Thần. Sách Tông Đồ Công Vụ kể lại một sự kiện rất ngoạn mục: một ngọn gió mạnh, tiếng động lớn, ngọn lưỡi lửa đậu trên từng người hiện diện, nói những tiếng lạ…
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Lễ Thăng Thiên B ( Mc 16, 15-20 )

  Lễ Thăng Thiên B ( Mc 16, 15-20 )

  Lễ Thăng Thiên mừng Chúa Giêsu về trời, sau khi đã hoàn thành công cuộc cứu chuộc một cách tốt đẹp mỹ mãn. Thế nhưng, chúng ta phải ý tứ, coi chừng. Đừng tưởng rằng, Đức Kitô lên trời như một người ngoài hành tinh, hay như một con người du hành trong không gian bằng con tàu vũ trụ. Đức Tin kitô giáo không phải là một câu chuyện khoa học viễn tưởng, nhằm làm thỏa mãn khát vọng vượt lên, trong thẩm sâu nơi mỗi con người.
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Chúa nhật VI Phục sinh B ( Ga 15, 9-17 )

  Chúa nhật VI Phục sinh B ( Ga 15, 9-17 )

  Nguyên tắc lợi nhuận là qui luật chung của tất cả các phương diện đời sống, kể cả trong đời sống thiêng liêng. Chúng ta còn nhớ, cũng căn cứ trên qui luật này mà Chúa Giêsu đã chúc dữ cây vã không sinh trái, kết án tên đầy tớ đã đem chôn nén bạc của chủ.. Cách đặc biệt khi nói về chương trình cứu độ của ngài, Chúa Giêsi đã mạnh dạn khẳng định: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất và chết đi, thì sẽ sinh nhiều hoa trái”.
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Chúa nhật V Phục sinh B ( Ga 15, 1-8 )

  Chúa nhật V Phục sinh B ( Ga 15, 1-8 )

  Kitô hữu là những người “ ở trong Đức Kitô” để có thể sống và sống dồi dào. Thế nhưng, câu hỏi được đặt ra là, chúng ta “ở trong Đức Kitô ” như thế nào ?
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Chúa Nhật IV Phục Sinh B ( Ga 10, 11-18 ) - Chúa Chiên Lành- Cầu cho ơn gọi Linh Mục, Tu Sĩ

  Chúa Nhật IV Phục Sinh B ( Ga 10, 11-18 ) - Chúa Chiên Lành- Cầu cho ơn gọi Linh Mục, Tu Sĩ

  Chúa Giêsu là Chúa Chiên Lành, bởi vì, qua đời sống, việc làm và lời giảng dạy, ngài thực sự là một thần tượng lôi cuốn, hấp dẫn. Ngài vừa tốt lành, nhân từ, vừa quyền năng, đáng kính, lại vừa yêu thương, khiêm nhượng, dễ mến. Tự nơi ngài toát ra một sức mạnh huyền bí, khiến cho những ai thành tâm, thiện chí, khi tiếp xúc với ngài, gặp gỡ ngài thì không thể nào thờ ơ, dửng dưng, hay lạnh nhạt.
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Chúa Nhật III Phục Sinh Năm B ( Lc 24, 35-48 )

  Chúa Nhật III Phục Sinh Năm B ( Lc 24, 35-48 )

  Phúc Am cho thấy, sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra cho những người đã biết ngài, nhưng dưới những hình dạng mới, khiến cho họ không thể nhận ra ngài ngay tức khắc. Chẳng hạn, gặp ngài ở gần ngôi mộ, Maria cứ tưởng ngài là người làm vườn. Hay, trên đường Emmaus, hai môn đệ coi ngài như một người khách bộ hành, cùng đi đường. Còn Phêrô và các bạn khi đi đánh lưới, cũng không biết người khách lạ trên bờ hồ là ai...
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

 • Chúa nhật II Phục Sinh B ( Ga 20, 19-31 )

  Chúa nhật II Phục Sinh B ( Ga 20, 19-31 )

  Gần gũi với Chúa cách mấy đi nữa, chắc chắn hơn một lần trong đời, chúng ta cũng đã cảm nghiệm được nỗi đau khổ vì vẫn còn những hoài nghi trong đức tin. Hành trình đức tin của chúng ta dường như là một sự lẫn lộn khó chịu giữa sự chấp nhận tin tưởng và những cảm giác không chắc chắn. Dường như chúng ta cũng là anh em sinh đôi với tông đồ Tôma, ông0cũng không có một hành trình đức tin thẳng thớm.
  Danh Mục: Lời Chúa - Suy Niệm

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG CHÂU ĐỐC
120 Lê Lợi - Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.650.331 - 0913.708.201
Email: trungtamhanhhuongchaudoc@gmail.com      Website: trungtamhanhhuongchaudoc.com