Thứ Năm, 28 Tháng Mười Hai, 2017 00:00
Lễ Thánh Gia: Chúa Giêsu-Đức Maria-thánh Giuse ( Lc 2, 22-40 )

Hôm nay, chúng ta hãy nhìn Đức Maria và thánh Giuse đưa trẻ Giêsu đến Đền Thờ Chúa. Các Đấng ý thức rằng, Hài nhi này, được gọi là Con Thiên Chúa, không chỉ là con của mình. Khi giới thiệu Hài nhi, Các Đấng đảm đương trách nhiệm và sứ mạng làm cha làm mẹ đối với Chúa Giêsu. Trong trường lớp của Các Đấng, chúng ta sẽ khám phá ra rằng, gia đình là một nơi chuyển thông, một nơi sinh trưởng và một nơi yêu thương và ơn huệ.

a- Gia đình, nơi chuyển thông. Ai có thể lượng giá tất cả những gì mà Chúa Giêsu đã nhận được từ nơi Đức Maria và thánh Giuse trong khoảng ba mươi năm ngài sống với Các Đấng tại Nagiarét, trong việc chia sẻ cuộc sống ngày này qua ngày khác ?- Trong gia đình nhân loại này, ngài đã học nói, học đi, học cầu nguyện, học làm việc và yêu thương… Ở bên cha mẹ, ngài đã thủ đắc những cách nhìn, cách thực hiện và cách sống thấm nhuần tương lai của một con trẻ.

Thực vậy, Phúc Âm tỏ cho chúng ta biết rằng, trong cuộc đời công khai của mình, Chúa Giêsu đã vâng phục theo những luật lệ của đạo Do thái thời bấy giờ, không giả hình, cũng không nệ luật, trong sự trung thành với tinh thần hơn là theo mặt chữ, khi tham gia vào các lễ nghi thờ phượng, hành hương và cầu nguyện trong đền thờ…

Đức Maria và thánh Giuse trình diện Chúa Giêsu nơi Đền Thờ “ theo luật Chúa”. Chắc chắn là, là những người trung thành tuân giữ luật lệ, Các Đấng đã chuyển thông cho con mình cái gia sản thiêng liêng mà từ đó Phúc Âm nảy sinh và hình thành.

b- Gia đình, nơi sinh trưởng. Mặc dù là Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu cũng cần đến môi trường gia đình giữa thánh Giuse và Đức Maria để “ lớn lên, thêm mạnh mẽ và trưởng thành”. Ở đó, ngài đã chuẩn bị cho sứ mạng của mình và cả việc đã bắt đầu đảm đương sứ mạng đó một cách mầu nhiệm.

Được cha mẹ cưu mang trong những năm “ sống ẩn dật”, nơi Các Đấng, Chúa Giêsu đã dần dần chuẩn bị chu đáo cho việc rao giảng Phúc Âm. Chắc chắn là ngài cũng đã đem lại cho Đức Maria và Thánh Giuse rất nhiều điều mới lạ và giá trị.

c- Gia đình, môi trường tình yêu và ơn sủng. Đức Maria và thánh Giuse cảm nhận rất nhanh rằng, con của Các Đấng không phải là của Các Đấng. Trong trình thuật việc Dâng Chúa Giêsu trong Đền thờ, những nhân vật Simeon và Anna là những tiên tri của sự mạc khải này. Hai vị này loan báo cho mọi người Ơn Gọi phi thường của em bé mà bề ngoài người ta sẽ có thể lẫn lộn với bất kỳ một trẻ nào khác. Cha và mẹ em bé thì        “ ngạc nhiên về những gì ngưòi ta nói về em”. Sự ngạc nhiên này nói cho biết, số phận người con của Các Đấng hoàn toàn vượt xa khỏi những gì mà Các Đấng hình dung.

Từ đó, chúng ta nhận thấy:

* Một trong những sứ mạng hàng đầu của gia đình là chuyển thông, qua các thế hệ, những giá tri căn bản của con người trong xã hội và những giá trị cơ cấu của tình yêu, linh đạo và đức tin. Trong rất nhiều gia đình chúng ta, sứ mạng này đã được chu toàn một cách quảng đại lớn lao, điều đó không muốn nói là đôi khi không có những khó khăn, thử thách và đau khổ…

** Các gia đình của chúng ta cũng chia sẻ cái sứ mạng đẹp đẽ trở thành môi trường thuận lợi cho việc sinh trưởng của mỗi người. Đó là nỗi ưu tư, đôi khi là sự vất vả, nhưng cũng là niềm tự hào của những cha mẹ giúp đỡ con cái phát triển những tiềm năng của chúng. Nhưng đồng thời, họ cũng nhận trở lại, bởi vì sự hiện diện, những vấn đề, những tiến bộ của con cái kích thích họ. Có biết bao cha mẹ đã có thể tiến triển một cách nhân bản, bởi vì họ đã muốn tháp tùng con cái họ trên con đường thiêng liêng của chúng. Có biết bao lần họ đã bắt đầu, hay lại bắt đầu đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, nói về đức tin của mình, khi con cái của họ đi học giáo lý hay tham gia vào các hội đoàn. Nhiều cha mẹ kitô hữu thức giấc hay chỗi dậy trong đức tin cùng một lúc với con cái của họ.

Thật không bao giờ dễ dàng đối với các bậc cha mẹ là yêu thương con cái mà không muốn giữ chúng lại, uốn nắn chúng theo hình ảnh của mình, theo mẫu người của mình. Kinh nghiệm đôi khi đau thương để cho chúng “ ra đi”, trao ban chúng và bằng lòng với số phận của chúng, cho dù có bất ngờ đến đâu đi nữa.

*** Ngày nay các gia đình đang gặp khủng hoảng với rất nhiều khó khăn, thử thách và đau khổ. Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau, do hoàn cảnh, do bản thân hay xã hội, do môi trường sống bị ô nhiễm bởi những tệ nạn, do những chủ thuyết sai lạc, do những đam mê, dục vọng thấp hèn, phức tạp, rối loạn…Tuy nhiên, nguyên nhân chính yếu hơn hết chính là thiếu niềm tin, không có đức tin vào Thiên Chúa. Không tin Thiên Chúa, người ta dễ dàng sỉ nhục, ức hiếp, đàn áp và xúc phạm người khác.

Hãy chăm chú nhìn vào Thánh Gia Thất. Hãy tìm biết và học hỏi Ơn Gọi của Chúa Giêsu, Đức Maria và thánh Giuse. Hãy sống cuộc sống của mỗi người trong vai trò mà Thiên Chúa mời gọi.

Gia đình chúng ta sẽ là một Thánh Gia Thất mới. Và đó là hạnh phúc của chúng ta.

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG CHÂU ĐỐC
120 Lê Lợi - Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.650.331 - 0913.708.201
Email: trungtamhanhhuongchaudoc@gmail.com      Website: trungtamhanhhuongchaudoc.com