Thứ Ba, 11 Tháng Tư, 2017 00:00
Lễ Phục Sinh Năm A ( Ga 20,1-9 )

Sáng nay, khắp nơi trên thế giới, trong các nhà thờ kitô giáo, cũng chính một bài ca, cũng chính một công bố, cũng chính một khẳng định vững chắc được nghe thấy: Đức Kitô mà người ta đã giết chết, đã trở lại cuộc sống sung mãn và vĩnh viễn ! Ngài đã phục sinh ! Không phải là vô ích mà ngài bằng lòng chịu chết. Không phải là vô ích mà ngài đã chấp nhận chịu đối xử bất công. Không phải là không vì cái gì cả, mà ngài đã tự hiến hoàn toàn. Tình yêu mà ngài đã bày tỏ cho Chúa Cha và cho chúng ta không phải là vô ích; nó đã mang lại hoa trái dồi dào, phong phú. Lễ hy sinh mà Chúa Giêsu đã thực hiện không phải là không có tiếng vang. Thiên Chúa, Cha của ngài đã đón tiếp ngài. Đức Kitô đã phục sinh ! Biến cố duy nhất trong lịch sử thế giới.

Nếu người ta hỏi chúng ta, làm thế nào chứng minh rằng, Chúa Giêsu đã Phục Sinh, chúng ta sẽ trả lời rằng, chúng ta không có bằng chứng hiển nhiên đặt trên bàn. Chúng ta không thể có những bằng chứng, bởi vì sự Phục Sinh của Đức Kitô là một chân lý phụ thuộc đức tin. Phải tin vào Thiên Chúa, phải nhìn nhận sự hiện hữu của một Thiên Chúa, làm chủ sự sống và sự chết; phải tin vào tình yêu của một Thiên Chúa mong muốn sự sống và yêu mến sự sống, để công bố rằng, ngài đã phục sinh Con của ngài trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Niềm tin vào sự Phục Sinh của Đức Kitô dựa trên niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng tạo thành trời và đất. Nó là một hệ quả của đức tin. Nếu Thiên Chúa là Đấng hằng sống, nếu tất cả những gì được tạo dựng nằm trong bàn tay của ngài, thì tại sao ngài lại không có thể làm sống lại Đấng mà người ta giết chết ?-

Như vậy, chúng ta không có bằng chứng khoa học, xác nhận sự Phục sinh của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, điều mà chúng ta có, và điều đó hết sức quý giá trước mắt chúng ta, chính là chứng từ của các môn đệ đầu tiên, là những người đã nhìn thấy Chúa Giêsu lúc còn sống; sau đó, nhìn thấy ngài trên thập giá, đã xác nhận cái chết của ngài, và ba ngày sau, đã nhìn thấy ngài hằng sống. Bấy giờ họ đã được biến đổi. Bấy giờ họ chỉ còn có một thao thức duy nhất, thao thức nói to lên, một cách can đảm, vui tươi và không mệt mỏi về cảm nghiệm mà họ vừa sống. “ Đức Kitô mà anh em đã giết chết. Thiên Chúa đã phục sinh ngài !” Đó là điều họ công bố vào thời thuận tiện hay không thuận tiện, khắp nơi, cho dù có nguy cơ nguy hiểm đến mạng sống của mình.

Điều quý báu đối với chúng ta, hết sức quý báu, chính là chứng từ của tất cả những người tín hữu, từ hơn hai ngàn năm qua, cũng đã tin vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, và đôi khi đã chứng minh điều đó, bằng việc đổ máu mình ra. Những con người này, các thánh nam, các thánh nữ này, bảo đảm với chúng ta rằng, niềm tin vào sự Phục Sinh của Đức Kitô không phải là một ý tưởng vu vơ, không có cơ sở; không phải là một điều ảo tưởng, không phải là một huyền thoại. Nó là một sức sống và một nguồn vui trào tràn, trọn hảo.

Như thế, chúng ta tin vào sự Phục Sinh. Chúng ta công bố sự sống lại. Chúng ta cảm tạ vì sự Phục Sinh của Đức Kitô. Tuy nhiên, chúng ta không dừng lại ở đó. Chúng ta không thể dừng lại ở đó, vì câu nói của thánh Phaolô vừa vang lên bên tai chúng ta lúc nảy. Ngài viết cho các tín hữu Colossê: “ Anh em đã sống lại cùng với Đức Kitô. Vì thế, anh em hãy tìm kiếm những thực tại trên cao.” Nói cách khác: “ Anh em tin vào sự phục sinh; vì thế, anh em hãy sống như những người đã sống lại.”

“ Sống như những người đã sống lại”, điều đó muốn nói lên điều gì ?- Xin thưa, điều đó muốn nói rằng: gắn bó vào Đức Kitô, và đừng rời bỏ ngài. Điều đó muốn nói rằng: đón nhận và cảm nghiệm lời giáo huấn của Đức Kitô và lấy đó làm ánh sáng và mô phỏng cho cuộc sống của mình, ngày này qua ngày khác. Điều đó muốn nói rằng: luôn luôn chăm chú nhìn vào Đức Kitô và nỗ lực sống như ngài. Điều đó muốn nói rằng: yêu thương giống như ngài, tha thứ giống như ngài, đỡ đần những ai đau khổ, than khóc như ngài đã làm, quảng đại giống như ngài, trung tín như ngài….

Chúng ta đừng nói rằng, điều đó là không thể được. Điều đó sẽ không thể được, nếu chúng ta để một mình chúng ta. Thế nhưng, nếu Đức Kitô ở trong chúng ta, nếu sức sống đã phục sinh ngài ở trong chúng ta, chúng ta không còn có thể nói rằng “ đó là điều không thể được”. Chúng ta phải nói “ tất cả đều có thể”, vì ngài, vì Thánh Thần ngài đặt trong chúng ta.

Đức Kitô đã phục sinh ! Chúng ta được phục sinh với ngài. Bây giờ chúng ta có thể sống theo gương của Đức Kitô Phục Sinh. Chúng ta có thể làm cho sức mạnh tình yêu thống trị trong chúng ta. Chúng ta có thể thoát khỏi sự mê muội, và trở thành những con người hy vọng. Chúng ta có thể đẩy lùi tính ích kỷ đang gặm nhấm chúng ta và thế giới. Chúng ta có thể ngăn cản bạo lực, thắng vượt sự bất công, làm phát triển sự hiền lành, thiết lập hòa bình.

Điều đó là có thể đối với chúng ta, do việc chúng ta, ngay từ bây giờ,  tham dự vào kho tàng phong phú của sự sống lại của Chúa Giêsu cứu độ. “ Anh em sống lại cùng với Đức Kitô”. Lời khẳng định này ở trong hiện tại, chứ không ở tương lai. Vì thế, chúng ta hãy sống như những người sống lại.

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG CHÂU ĐỐC
120 Lê Lợi - Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
ĐT: (0763) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.650.331 - 0913.708.201
Email: trungtamhanhhuongchaudoc@gmail.com      Website: trungtamhanhhuongchaudoc.com