Thứ Sáu, 28 Tháng Chín, 2018 00:00
Chúa nhật XXVI Quanh năm B ( Mc 9, 38-43.47-48 )

Không ai độc quyền Chúa Thánh Thần, bởi vì ngài thổi nơi nào ngài muốn ( Ga 3,8 ), theo như ý ngài muốn, khi nào ngài muốn. Không ai, nếu không phải là chính Thiên Chúa, kiềm chế ngài và không ai điều khiển ngài.

Đó là một chân lý quan trọng, bởi vì chúng ta luôn luôn có khuynh hướng nghĩ rằng, việc lành được hoàn thành trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần sẽ được thực hiện trước hết nơi chúng ta và bởi chúng ta hơn là nơi những người khác và bởi những người khác. Tinh thần của tháp chuông ! Điều mà tôi làm thì tốt hơn điều mà người hàng xóm làm. Gia đình của tôi và những gì mà gia đình của tôi thực hiện thì trỗi vượt hơn gia đình bên cạnh. Giáo Hội Công giáo, mà tôi là một thành viên, có chân lý, tất cả chân lý; những Giáo Hội khác chỉ có những mảnh chân lý mà thôi ! Chúng ta, là những tín hữu của Chúa Giêsu, chúng ta bước đi trong con đường ngay chính; còn những người vô tín ngưỡng lầm lạc trong bóng tối, trên những con đường đầy trở ngại, khó khăn ! Những ý nghĩ tốt đẹp thì là Công giáo và thuộc về kitô giáo; tất cả những thứ khác thì đáng nghi ngờ, không hoàn hảo, thường thường là sai lạc.

Bài Phúc Am và đoạn sách Dân Số được công bố hôm nay quét sạch nhanh chóng những quan niệm quá kém cỏi, thiển cận và sai lạc này.

Hai người, tên là Eldad và Medad, không có mặt trong Lều Trại khi Thần Trí được trao ban cho 72 vị kỳ lão. Điều đó không ngăn cản chính họ cũng được thấm nhuần Thần Trí. Một ai đó, không phải trong nhóm các môn đệ của Chúa Giêsu, nhân danh ngài, xua trừ tà thần. Vì lý do này, các môn đệ muốn ngăn cản người đó hành động. Tinh thần hẹp hòi ! Không nhận ra Thánh Thần ! Chúa Giêsu cố gắng mở mắt các ông ra.

Xin ngài cũng mở mắt chúng ta ra !

Phần kết của trích đoạn sách Dân Số đáng cho chúng ta quan tâm. Đáp lại Giosuê đang muốn ngăn cản Eldad và Medad nói tiên tri, Môisen đã kêu lên: “ Oi ! Chớ gì Chúa có thể ban Thần Trí ngài cho họ, để làm cho toàn dân trở thành một dân tiên tri. ”

Nói tóm lại, sẽ không bao giờ có quá nhiều tiên tri, trong sức mạnh và dưới sự linh hứng của Thánh Thần, sẽ nói và hành động nhân danh Thiên Chúa. Không bao giờ, trong môi trường sống của chúng ta và khắp nơi trong thế giới, không bao giờ có quá nhiều người, đàn ông và phụ nữ, được thúc đẩy bởi Thần Trí, thực hiện việc lành, làm chứng cho chân lý, xây dựng hòa bình, tố giác sự dữ, vun trồng sự công chính, đứng ra bảo vệ những người yếu đuối nhất, bênh vực những người nghèo túng nhất và những người bị loại trừ. Bởi vì đó thực sự chính là những gì mà các tiên tri thực hiện, cho dù một cách chính thức của một Giáo Hội hay là không, cho dù có được nhìn nhận là tiên tri hay không.

Là tiên tri, nhỏ hay lớn tùy trường hợp, là con người đưa dẫn một người khác đi về đàng lành. Thế nhưng, không thể đòi hỏi trở thành tiên tri con người ngăn cản điều lành được thực hiện.

Vì thế chúng ta hiểu rằng, sau khi đã mời gọi các môn đệ đừng cản trở những người làm điều lành, mặc dù không thuộc nhóm của các ông, Chúa Giêsu cảnh giác các ông chống lại cớ vấp phạm. Không thể nào là một tiên tri đích thực nếu người ta làm cớ vấp phạm anh chị em mình; nhất là, nếu người ta làm cớ vấp phạm cho những kẻ yếu đuối và không tự bảo vệ.

Ở đây, bằng một giọng nghiêm khắc, Chúa Giêsu mời gọi một cuộc chiến đấu dữ dội chống lại sự dữ đang ở trong mỗi người chúng ta. “ Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt nó đi… Nếu chân con nên dịp tội cho con, hãy chặt nó đi… Nếu mắt con nên dịp tội cho con, hãy móc nó đi…”

Đó là một chiến đấu sinh tử chống lại sự dữ. Không có thỏa hiệp, không thể có sự nhu nhược với một kẻ thù như thế. Tuy nhiên, những lời căn dặn của Chúa Giêsu, rất gợi hình, không được hiểu theo nghĩa đen, phải được xem xét một cách nghiêm túc.

Cần phải luôn luôn sẵn sàng để bước theo Chúa Giêsu. Phúc Am mời gọi vượt qua. Thử hỏi, ai trong chúng ta cho rằng mình đã chiến đấu đủ chống lại sự dữ ?- Ai cho rằng, mình không còn cuộc chiến đấu nào nữa để dấn thân hay để theo đuổi, để trở thành môn đệ hoàn hảo của Đức Kitô ?-

Nguyện xin bí tích Thánh Thể luôn giúp chúng ta chiến đấu đến cùng.

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG CHÂU ĐỐC
120 Lê Lợi - Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.650.331 - 0913.708.201
Email: trungtamhanhhuongchaudoc@gmail.com      Website: trungtamhanhhuongchaudoc.com