Thứ Năm, 19 Tháng Bảy, 2018 00:00
Chúa Nhật XVI Quanh Năm B ( Mc 6, 30-34 )

Người Tông đồ được Chúa sai đi rao giảng Tin Mừng Tình Yêu của Chúa, muốn làm tròn sứ mạng, cần phải để ý những điểm sau đây:

Thuật lại cho Chúa Giêsu, trong kinh nguyện, về công việc tông đồ mình đã nỗ lực thực hiện. Đó là điều tự nhiên. Người tông đồ không phải là đi tuyên truyền theo ý mình, theo đường lối mình, hoặc làm lợi cho chính mình. Người tông đồ chỉ là đại diện, được Chúa Giêsu sai đi. Vì thế, điều chính yếu là phải tường trình, thuật lại  cho Đấng đã sai phái mình về những việc mình đã làm.

Phải biết dùng thì giờ nghỉ ngơi, sống thân mật với Chúa Giêsu. Nguyên tắc nầy còn đi xa hơn nữa, vì chính Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ, hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút. Bởi vì làm việc quá tải, sự căng thẳng thần kinh, sự mệt mỏi thái quá là điều không tốt. Đôi khi còn có hại cho việc tông đồ.

Sẵn sàng chấp nhận sự xáo trộn bất ngờ trong các chương trình, dự định của mình. Trong khi Chúa Giêsu lên chương trình, dành thời giờ nghỉ ngơi và sống thân mật với các môn đệ, xa khỏi đám đông, thì đây, đám đông lại xuất hiện, tràn ngập, bất ngờ, làm xáo trộn tất cả mọi kế hoạch. Trước sự kiện đột xuất, bất trắc, Chúa Giêsu đã không bực dọc, nhưng vui vẻ đón tiếp. Ngài nhìn thấy cái nhu cầu tuyệt đối: ngài động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn.

Ưu tiên cho việc giảng dạy Lời Chúa. Chúa Giêsu động lòng thương và bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều. Sự thiếu thốn lớn lao, mà Chúa Giêsu động lòng thương, chính là đám đông chìm đắm trong sự dốt nát, lầm lạc. Bởi vì, con người không chỉ sống nguyên bởi cơm bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Vì thế, trước hết, phải giảng dạy Lời Chúa, chỉ cho biết ý nghĩa sâu xa của cuộc sống con người.

Thực hiện được những điều trên đây, thì việc tông đồ chắc chắn sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp.

 

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG CHÂU ĐỐC
120 Lê Lợi - Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.650.331 - 0913.708.201
Email: trungtamhanhhuongchaudoc@gmail.com      Website: trungtamhanhhuongchaudoc.com