Thứ Năm, 18 Tháng Giêng, 2018 00:00
Chúa Nhật III Quanh Năm B ( Mc 1, 14-20 )

« Thời gian đã mãn, và Nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy an năn sám hôí và tin vào Phúc Âm ».

Để có thể hiểu rõ lời kêu gọi của Chúa Giêsu, chúng ta cần lưu ý mấy điểm sau đây :

Trước hết, người Do Thái có một khái niệm rất đặc biệt về lịch sử. Đối với họ, lịch sử không phải là một sự bắt đầu lại liên tục, không ngừng nghỉ. Lịch sử có một ý hướng, nghĩa là vừa có một ý nghĩa, vừa có một hướng đi, có một khởi đầu và một kết thúc. Chính trong khuôn khổ lịch sử nhân loại nầy mà Thiên Chúa thực hiện chương trình Giao Ước với con người. Vì thế, nói thời gian đã mãn, là nói chúng ta đã chạm đến đích, đã đi đến mục đích, như một chiếc tàu đã cập bến.

Thứ đến, Nước Thiên Chúa đã gần đến, có nghĩa là, triều đại của Thiên Chúa đã đến gần chúng ta. Đó là một thực tại. Đó là Tin Mừng. Tin Mừng nầy được Chúa Giêsu bày tỏ cho biết : Thiên Chúa là Cha nhân ái, thương yêu chúng ta đến nỗi đã trao ban Con Một ngài để cứu chuộc chúng ta, giúp chúng ta trở thành con cái Chúa, để cùng được hưởng hạnh phúc với Chúa.

Tuy nhiên, để có thể hưởng được ơn cứu độ, cần phải ăn năn, sám hối và tin vào Phúc Am.

An năn sám hối là ý thức, nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi, là hoán cải, trở về với Thiên Chúa. Khi nói đến ăn năn sám hối, chúng ta thường nghĩ, chỉ những người vô đạo, khô khan, nguội lạnh mới cần hoán cải, trở về. Trong khi đó, nơi mỗi người chúng ta còn rất nhiều nết xấu, lỗi lầm, khuyết điểm cần phải sửa đổi. Chắc chắn không ai dám tự cho mình là hoàn hảo. Tất cả chúng ta đều cần phải tiến triển, lớn lên trong đức tin, trong niềm hy vọng, nhất là trong đức ái : kính mến Thiên Chúa và yêu thương anh em. Vì thế, tất cả chúng ta đều cần phải trở về, cần phải xa tránh tội lỗi, cần phải đi đến với Chúa.

Còn tin vào Phúc Am là đón nhận Phúc Am như là Tin Mừng thật sự, đem lại hạnh phúc đích thục. Là sống bác ái yêu thương trong cuộc sống thường ngày. Bởi vì, đức tin mà không được thể hiện bằng việc làm thì vô ích. Bởi vì tin Chúa Giêsu là bước theo Chúa Giêsu, là tưởng nghĩ và sống như ngài.

Tin vào Phúc Am đòi phải trở về, thay đổi cuộc sống. Hãy hành động như dân thành Ninivê. Khi Thiên Chúa sai tiên tri Giona đến, ngay lập tức, họ tin vào Thiên Chúa và quay trở về với Thiên Chúa : họ thay đổi đời sống, ăn năn sám hối và tha thiết cầu nguyện.

Tin vào Phúc Am còn là, theo gương Chúa Giêsu, loan báo, truyền bá Tin Mừng Tình Yêu cho anh em chung quanh. Đó là sứ mạng được trao ban trong bí tích Rửa Tội. Phải làm cho người khác biết Chúa, tin Chúa, yêu mến Chúa và trở lại với Chúa. Đã là sứ mạng thì phải chu toàn. Chúng ta đừng né tránh, thoái thác trách nhiệm, vịn cớ là : không có khả năng, không có phương tiện, không có thì giờ… Hãy nhớ lại, các tông đồ của Chúa cũng chỉ là những ngư phủ bình thường, đơn sơ, chất phác.. Thế mà nhờ các ngài, Tin Mừng của Chúa được lan rộng, Nước Thiên Chúa hiện diện khắp nơi trên thế giới.

*** Khi loan báo Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu đưa ra những dấu chỉ : ngài chữa lành những người đau ốm bệnh tật, ngài đến với các tội nhân, cứu giúp những người nghèo, nâng đỡ những người bị loại trừ, đem lại hy vọng cho người sầu khổ… Thiên Chúa không thống trị bằng quyền lực, mà  ngự đến với tình thương.

Hiện nay cũng thế, ở đâu mà tình yêu hiện diện, ở đâu con người biết phục vụ, liên đới, chia sẻ, cộng tác với nhau để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, thì ở đó Nước Thiên Chúa đã đến rồi vậy.

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG CHÂU ĐỐC
120 Lê Lợi - Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.650.331 - 0913.708.201
Email: trungtamhanhhuongchaudoc@gmail.com      Website: trungtamhanhhuongchaudoc.com