Tin Nổi Bật

  • Chúa nhật XXX quanh năm B ( Mc 10, 46b-52 )

    Sau khi nghe câu chuyện về những gì xảy đến với người mù thành Giêricô, có thể chúng ta có khuynh hướng giải thích theo cách thế sau đây. Bartimê đại diện cho tất cả những người bên lề xã hội của chúng ta. Thường thường chúng ta như những người mà Phúc Am nói đến.


TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG CHÂU ĐỐC
120 Lê Lợi - Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.650.331 - 0913.708.201
Email: trungtamhanhhuongchaudoc@gmail.com      Website: trungtamhanhhuongchaudoc.com