Tin Nổi Bật

  • Chúa nhật Lễ Lá B ( Mc 14, 1-15; 47 )

    Bài Thương khó chúng ta vừa nghe, chắc chắn ít nhiều để lại nơi mỗi người niềm thương cảm, sự ngưỡng mộ và lòng cảm mến său xa đối với Đấng đã vì yêu thương, sẵn sàng hy sinh mạng sống cho chúng ta. Những lời sau đây sẽ giúp chúng ta đi sâu vào tâm tình của Chúa, để rồi cũng sẽ giúp chúng ta phần nào tham dự thực sự vào biến cố mầu nhiệm, có nhiều ý nghĩa này.


TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG CHÂU ĐỐC
120 Lê Lợi - Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
ĐT: (0763) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.650.331 - 0913.708.201
Email: trungtamhanhhuongchaudoc@gmail.com      Website: trungtamhanhhuongchaudoc.com